Predsjednik Skupštine grada Prijedora Ajdin Mešić sazvao je konstitutivnu sjednicu novog saziva lokalnog parlamenta za srijedu, 30. decembra.
“Sjednicu sam sazvao u skladu sa Poslovnikom i u dogovoru sa novoizabranim gradonačelnikom Prijedora. Ja ću je i otvoriti, a potom prepustiti vođenje radnom predsjedništvu koje će biti izabrano toga dana”, rekao je Mešić Srni. Na dnevnom redu su verifikacija mandata odbornicima, polaganje svečane zakletve, rješenja o prestanku mandata odbornicima prethodnog saziva, kao o razrješenja predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine grada, zamjenika gradonačelnika i načelnika odjeljenja. Potom će biti formirana komisija za izbor i imenovanja, a onda slijede izbori i imenovanja predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine grada, zamjenika gradonačelnika Prijedora i načelnika odjeljenja Gradske uprave, kao i odgovarajućih komisija za primopredaju dužnosti službenika na rukovodećim radnim mjestima. Svečane zakletve položiće i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika, a nakon toga slijedi programsko obraćanje gradonačelnika.
Novoizabrani gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović preuzeo je juče dužnost od dosadašnjeg gradonačelnika Milenka Đakovića. Govoreći o konstitutivnoj sjednici gradskog parlamenta, Pavlović je rekao da je moguće da će se u međuvremenu dnevni red i dopuniti nekim tačkama u dogovoru sa političkim subjektima koji učestvuju u nastupajućem sazivu bilo da je riječ o privremenom finansiranju, s obzirom na to da budžet grada za 2021. nije donesen, bilo da je riječ o nekim drugim pitanjima, uključujući i kadrovska. Mandate u Skupštini grada Prijedora na lokalnim izborima održanim 15. novembra osvojilo je deset političkih stranaka, jedan nezavisni kandidat i jedan predstavnik nacionalnih manjina.
Vodeći je SNSD sa osam mandata, a slijede DNS sa šest i SDS sa tri.
Po dva mandata osvojili su Pokret za Prijedor, SDA, Ujedinjena Srpska, SPS, SP i PDP, a jedan mandat dobili su nezavisni kandidat Slađana Radaković i kandidat sa liste nacionalnih manjina Andrija Vukotić.
Konstitutivna sjednica je zakazana za srijedu, 30. decembra, u 10.00 časova.


SRNA