Home Kontakt

Kontakt

Učestvujte i Vi u kreiranju našeg informativnog programa. Pišite nam na naše e-mail adrese, ili nas kontaktirajte telefonom!

Save Kovačevića 15, 79 000 Prijedor

E-mail: kozarski@prijedor.com
E-mail: radioprijedor@gmail.com

Direktor: 052/232-803
Marketing: 052/232-863
Radio Prijedor: 052/911-822
Prijedor TV: 052/211-239
Redakcija: 052/234-271

Portal
Urednik: Silvija Dejanović
Tel: 052/243 440
E-mail: kvredakcija@gmail.com