Home Kontakt

Kontakt

Učestvujte i vi u kreiranju našeg informativnog programa. Pišite nam na naše e-mail adrese ili nas kontaktirajte telefonom!

Adresa:

Save Kovačevića br. 15, 79.000 Prijedor

E-mail: redakcija@kozarski.com; portal@kozarski.com

Redakcija:

Mira Zgonjanin (glavni i odgovorni urednik IPC-a “Kozarski vjesnik”) –  m.zgonjanin@kozarski.com

Branka Dakić (urednik Televizije Prijedor) – b.dakic@kozarski.com

Mirjana Šodić (urednik novina “Kozarski vjesnik”) – m.sodic@kozarski.com

Tanja Mandić – t.mandic@kozarski.com

Deborah Sovilj – d.sovilj@kozarski.com

Pero Špadić – p.spadic@kozarski.com

Zoran Jelić – z.jelic@kozarski.com

Zoran Sovilj – z.sovilj@kozarski.com

Kontakt:

Direktor: 052/232-803
Marketing: 052/232-863
Radio Prijedor: 052/911-822
Televizija Prijedor: 052/211-239
Redakcija: 052/234-271