Koordinaciono tijelo socijalno-humanitarnih nevladinih organizacija, od kada je formirano u martu 2020. godine, podijelilo je preko 2.500 prehrambeno-higijenskih paketa, a pripremljeno je preko 120.000 kuvanih obroka i preko 14.000 suvih obroka vikendom.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora, Mirsad Duratović potvrdio je da je osim toga, bilo uključeno i obezbjeđivanje ogreva, plaćanje računa za struju i jednokratne novčane pomoći.

Koordinacija socijalno-humanitarnih organizacija u Prijedoru formirali su i čine: Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedora, Centar za socijalni rad Prijedor, “Crveni krst” Prijedor, HO “Optimisti” Prijedor, HO “Hleb života” Prijedor, MDD “Merhamet” Prijedor i HO “Humano brdo” Prijedor.

Razlog formiranja koordinacionog tijela svih ovih nevladinih organizacija je bila potreba da se izbjegnu situacije da samo jedna određena grupa osoba odnosno, porodica u stanju socijalne potrebe bude korisnik humanitarne pomoći.

“Do sada se na terenu dešavalo da se organizacije dupliraju kod istih korisnika pomoći i na istim terenima. U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, zbog korona virusa, neophodno je da se raspodjela humanitarne pomoći organizuje na taj način da što više porodica i pojedinaca dobije pakete sa prehrambeno-higijenskim proizvodima. To se može postići samo koordinisanom raspodjelom kojom se rukovodi sa jednog mjesta”, rekao je Duratović.

Ovo tijelo je već reagovalo i uručilo pomoć stanovnicima Kostajnice, čija su domaćinstva ugrožena prilikom nedavnog zemljotresa.

Predsjednik Skupštine grada Prijedora organizovao je sastanak sa članovima koordinacije, gdje je dogovoren izlazak na teren i pružanje pomoći ugroženim stanovnicima Kostajnice.

“Veoma brzo smo reagovali, imali smo sastanak i kao dio delegacije grada Prijedora bili smo u Kostajnici, gdje smo uručili ono što smo imali trenutno i ova aktivnost će biti nastavljena putem Crvenog krsta”, potvrdio je Duratović.

U Kostajnici je posredstvom koordinacije nevladnih organizacija uručeno preko 50 higijensko-prehrambenih paketa.

Tekst i foto: prijedorgrad.org