Opšta uputstva i preporuke za javne ustanove i društvene subjekte

1.Rad sa strankama

·Pokušati se držati preporuke za minimalno rastojanje od jednog metra,

·Optimalno rastojanje je tri metra,

·Kontrolisati ulazak stranaka u objekte, tako da se ispoštuje preporučeno rastojanje.

2.Rad u objektima

·Izbjegavati sastanke,

·Komunikaciju zaposlenih vršiti telefonski ili putem mejla,

·Vršiti dezinfekciju objekta najmanje dva puta dnevno. Jednom za vrijeme pauze, a drugi put na kraju radnog dana,

·Dezinfekciju vršiti sredstvima na bazi hlora za podove, a na bazi alkohola za kvake, rukohvate na stepeništima, metalne površine, stolove i opremu za rad,

·Ukoliko se radi u dvije smjene, neophodno je primjeniti gore navedene mjere na pauzama, međusmjenama i na kraju radnog dana,

·Za vrijeme vršenja dezinfekcije, ne preporučuje se ulazak stranka u objekte, kao ni kretanje zaposlenih unutar objekata.

3. Rad zaposlenih

·Redovno održavanje higijene, odnosno pranje ruku toplom vodom i sapunom,

·Ne dodirivati usta, oči i nos ako prethodno niste oprali ruke,

·Nemojte se rukovati, odnosno ako dodirujete nečije ruke ili dokumenta koje vam predaje, ne dodirujete usta, oči i nos prije nego operete ruke,

·Stolove i sredstva za rad  dezinfikovati (brisati) sredstvima na bazi alkohola. Najbolje je da nabavite male boce, koje mogu vršiti raspršivanje tečnosti,

·Ukoliko imaju mogućnost, preporučuju se zaposleni da obrišu kvake, rukohvate i metalne površine, ukoliko imaju kontakt sa drugim zaposlenim ili strankama.

4. Sredstva za dezinfekciju

·Za brisanje podova koristiti sredstva na bazi hlora. Ova sredstva možete nabaviti u: zdravstvenim apotekama (izosan – hlorni preprat u prahu) i trgovinama (npr. domestos ima određenu koncentraciju hlora, kao i varikina, koju treba razblažiti prema upustvu na etiketi),

·Za dezinfekciju kvaka, rukohvata, metalnih površina, stolova i opreme za rad, koristiti medicinski alkohol u koncentraciji od 70%. Ukoliko nabavite alkohol veće koncentacije, razblažiti ga destilovanom vodom, tako da dobijete koncentraciju od 70%  (npr na 1.5 litara 96% alkohola ide 0.5 litara destilovane vode).

·PRIJE BILO KAKVOG KORIŠTENJA GORE NAVEDENIH PREPRATA, OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

·Dezinfekciju prostora i površina vrše za to kvalifikovani radnici iz samog preduzeća (čistačice, spremačice…), s tim da i sami zaposleni mogu da vrše brisanje radnih površina.

PrethodniNEMA NOVIH SLUČAJEVA ZARAZE
SlijedećiGRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE – dopunjeni zaklјučci sa sjednice od 16. marta

1 COMMENT