Ovih dana počelo je potpisivanje ugovora između roditelja i JU Dječiji vrtić “Radost”, a koji se tiče upisa djece u vrtić i jaslice za školsku 2017/2018.

– Po završetku konkursa i objave rezultata mi smo obavijestili roditelje da u toku ljeta izvade ljekarska uvjerenja. I dali smo jasno do znanja da je krajnji rok za upis 1. septembar. Nakon toga pozivaće se roditelji čija djeca nisu primljena u redovnom konkursnom roku – naglasila je Dušanka Božić, direktor vrtića “Radost”, dodavši da će se kašnjenje sa upisom tolerisati samo u slučaju da dijete ima zdravstvene probleme, pa ne može biti upisano u navedenom roku.

Iako je konkursom bilo predviđeno da u vrtić ove godine bude primljeno 89 djece, taj broj će ipak biti veći od 100. Pravo da upiše do 20% više djece od predviđenog pedagoškog standarda vrtiću “Radost” dao je Grad Prijedor, kao osnivač ustanove, pojašnjava Božićeva.

Dušanka Božić, direktor vrtića “Radost”

– Kao  i prethodnih godina, ostalo je oko 50 djece koja nisu primljena u vrtić, jer nemamo više kapaciteta. Od 2013., kada je u Kozarcu otvoren vrtić nismo dobili nove kapacitete, a interes je značajno porastao – kaže Božićeva, i dodaje da broj neprimljene djece do kraja godine uvijek naraste, jer se u međuvremenu javi još roditelja. Može se činiti paradoksalno da je interesovanja za vrtićima iz godine u godine  u porastu, iako je djece u RS sve manje, te da se sve manje prvačića upisuje u osnovne škole.

– Jedino što može da raduje u takvoj situaciji jeste to što roditelji sve više shvataju koliko znači predškolska ustanova i da je to najbolji izbor za dijete – navodi Božićeva.

Z.J.

PrethodniREPERTOAR KINA “KOZARA”
SlijedećiFK “RUDAR PRIJEDOR”: KOMPLETNI PROTIV “NAPRETKA”