10.8 C
Prijedor
Subota, 2 Marta, 2024

LJETI SE POVEĆAVA KOLIČINA SMEĆA (VIDEO)

Najnovije vijesti

U julu i avgustu količina kućnog otpada  u Prijedoru uveća se za jednu trećinu. Razlog je dolazak na godišnji odmor  velikog broja naših sugrađana koji žive u inostranstvu. Svakodnevno je angažovano 12  specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa užeg popdručja grada, te  većih   urbanih naselja i seoskog područja koje je obuhvaćeno ovom aktivnošću.

Sa užeg gradskog područja smeće se odvozi svakodnevno, a iz većih urbanih cjelina i sa seoskog područja uredovnim danima, rekla je Milka Grbić, rukovodilac Radne jedinice “Javna higijena” u preduzeću “Komunalne usluge”. Poseban problem, dodala je,  predstavlja nekontrolisano i neselektivno odlaganje smeća mimo za to predviđenih mjesta, tako da se pored planskog uklanjanja divljih deponija, mora raditi i na saniranju tih mjesta.

Inače, pored prijedorskog, na sanitarnu deponiju “Kurevo”, u čije je ureženje prethodnih godina uloženo preko dva miliona maraka, odlaže se i smeće iz opština Kozarska Dubica i Oštra Luka.

S.M.

foto: Arhiva