-1.2 C
Prijedor
Subota, 9 Decembra, 2023

MEDICINSKO VJEŠTAČENJE U FONDU

Najnovije vijesti

Medicinsko vještačenje će prema novoj uredbi biti vršeno kod organa Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Cilj izmjena i dopuna Uredbe o medicinskom vještačenju prvenstveno jeste pojednostavljivanje procedure, te skraćivanje vremena i uštede koje se odnose na osiguranike i Fond, uz maksimalnu ažurnost administracije.

Pod medicinskim vještačenjem podrazumijeva se ocjenjivanje radne sposobnosti, odnosno utvrđivanje invalidnosti osiguranika koja u daljem postupku utiče na ostvarivanja prava na invalidsku penziju u Fondu PIO.

U novoj uredbi akcenat je stavljen na izmjenu koja se odnosi na vještačenje medicinske i radne dokumentacije od vještaka u prvom stepenu, dok se neposredni pregled osiguranika vrši ako za to postoje opravdani razlozi.

Vještak u prvostepenom postupku obavlja vještačenje na osnovu analize medicinske dokumentacije za vještačenje i verifikaciju dijagnoza koje utiču na invalidnost, kao i radnu dokumentaciju.

U pogledu neposrednog pregleda ista mogućnost je predviđena i kod vještačenja u drugom stepenu, kao i reviziji.

Takođe, navode iz Fonda, osiguranik više nije obavezan da dokumentaciju dostavlja u Zavod za medicinu rada i sporta, već se putem poslovnice Fonda dostavlja organu vještačenja, koji dalje postupa u skladu sa uredbom i zakonom.

SRNA