Na godišnjem nivou za sufinansiranje nevladinih organizacija, Gradska uprava izdvaja milion maraka, a trenutno je registrovano 150 nevladinih organizacija na području grada.

Potrebe socijalno ugroženih kategorija sve su veće u 2018. godini pa su povećana i sredstva za sufinansiranje udruženja koja obezbjeđuju usluge javne kuhinje sa 70 hiljada na 100 hiljada maraka.

Kako bi se poboljšao kvalitete ranjivih kategorija stanovništva, grad Prijedor učestvuje u mnogim projektima zajedno sa pojedinim organizacijama civilnog društva.

I.Pekarić

PrethodniVIŠE SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA, MANJI BROJ STRADALIH (VIDEO)
SlijedećiROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE 28. FEBRUAR (VIDEO)