Aktivno tražimo virus, ne čekmo da se on nama prvi javi. Dakle, djelujemo preventivno, čineći sve da ne dođe do eskalacije epidemije, tamo gdje je rizik najveći.

Izjavio je ovo ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, objašnjavajući strategiju borbe protiv epidemije, sada kada je virus definitivno “napustio klastere” i kada je u zajednici.

Podsjećamo, “virus u zajedici” je situacija kada postoje zaraženi, koji ne mogu sa sigurnošču znati gdje su “pokupili” virus, što potvrđuje da u nekom gradu ili regionu ima vjerovatno mnogo onih koji prenose zarazu, a da nisu ni svjesni toga, jer su inficirani, a nemaju simptome bolesti.

Upravo zbog toga se pristupa masovnijem i sistematičnijem testiranju po metodu slučajnog uzorka, redom u pojedinim rizičnim grupama ili profesijama.

Ministar Šernić je rekao da su testiranja po ovakvom metodu provođena prvo u zdravstvenim ustanovama i domovima za starije ljude, ali sada su na redu i druge lokacije, koje mogu biti žarišta zaraee, zbog brojnih kontakata.

-Činimo sve da djelujemo preventivno, da ne dođe do eskalacije epidemije. Prije svega, testiramo zaposlene i korisnike u domovima za starije i u zdravstvenim ustanovama, a prioritet su i drugi objekti u kojima kolektivno boravi veliki broj ljudi, bilo da su u pitanju zatvori, ili ustanove socijalne zaštite – rekaa je Šeranić.

On je dodao da se uzorkovanje i testiranje obavlja kod profesionalaca, koji rade sa visokorizičnim grupama, kao što su bolesnici i stariji ljudi, ali da su pod lupom i inspektori, trgovci i drugi ljudi koji u svom poslu imaju brojne kontakte u zajednici, što je rizično sa stanovišta širenja virusa.

-Trenutno uzimamo uzorke u trgovinama da provjerimo koliko je prisutan virus kod ovih kategorija. Za sada rezultati zdravstvenog nadzora svjedoče da aktivnim mjerama uspijevamo da djelujemo preventivno, kada je u pitanju sprečavanje širenja virusa u zajednici – rekao je Šeranić.

Srpskainfo

Prethodni„Komunalne usluge“ Prijedor: Zabilježen pad prihoda (video)
SlijedećiZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ZA 21. APRIL