Poštovani građani, samoizolacija je efikasna mjera za prevenciju širenja bolesti, kojom možete zaštititi osobe iz svog okruženja (porodicu, prijatelјe, kolege) i širu zajednicu od mogućeg obolijevanja od COVID-19 (bolest koju izaziva virus SARS-CoV-2).

Osnovno pravilo samoizolacije je da ostanete kod kuće i izbjegavate bliski kontakt sa drugim lјudima.

Bliski kontakt u zatvorenom prostoru predstavlјa svaki kontakt duži od 15 minuta na udalјenosti manjoj od 2 metra.

U samoizolaciji je potrebno da poštujete slјedeće preporuke:

– Ostanite kod kuće, u prostoriji koja se može redovno provjetravati

– Ne napuštajte kuću, ne odlazite na posao, školu, vjerska ili druga okuplјanja

– Ne pozivajte nikoga u kuću i ne primajte posjete

– Izbjegavajte kontakt s ukućanima koliko god je to moguće – boravite u posebnoj prostoriji

– Ukoliko je moguće, koristite odvojen toalet

– Često perite ruke sapunom i vodom. Koristite papirne ubruse ili poseban peškir – nikako ne dijelite isti peškir sa ukućanima

– Koristite odvojeno posuđe, pribor za jelo, postelјinu

– Hranu i potrepštine neka vam dostave prijatelјi, porodica ili dostavlјač, ali održavajte potrebnu udalјenost od njih (barem jedan metar), stavite masku ili prekrijte usta i nos maramicom prilikom preuzimanja

– Pratite simptome. Ukoliko se pojave povišena temperatura (mjerite temperaturu barem dva puta dnevno), kašalј ili kratak dah, telefonom pozovite nadležni dom zdravlјa

– Dok kašlјete i kišete, usta prekrijte maramicom – maramicu nakon upotrebe odložite u kantu za smeće sa poklopcem, a ruke dobro operite i dezinfikujte sredstvom na bazi alkohola

– Svakodnevno dezinfikujte prostorije u kojima boravite

– Ostali ukućani takođe treba da provode pojačane mjere lične higijene, da ograniče svoje kretanje i socijalne kontakte, ali tako da ne naruše svoje radne i druge neodložne obaveze.

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

PrethodniGRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE – dopunjeni zaklјučci sa sjednice od 16. marta
SlijedećiJAVNI POZIV VOLONTERIMA ZA DOSTAVU HRANE I LIJEKOVA STARIJIM LICIMA