Na posljednjoj sjednici Skupštine grada, između ostalog, donesena je Odluka o subvebcionisanju cijene vode korisnicima stalne novčane pomoći i penzionerima korisnicima samostalne najniže penzije, pod uslovom da nemaju drugih prihoda, te da su već navršili, ili će do kraja ove godine, navršiti 70 godina života. Oni koji žele da ostvare to pravo treba da Centru za socijalni rad podnesu zahtjev, na osnovu kojeg će, nakon provedenog postupka, biti doneseno pozitivno ili negativno rješenje.

Kada je riječ o korisnicima stalne novčane pomoći rješenje će biti doneseno po skraćenom postupku, pošto  Centar raspolaže potrebnim podacima. Kad su u pitanju penzioneri, potrebno je da uz zahtjev prilože kopiju lične karte,  ovjerenu kućnu listu, posljednji račun o vodosnabdijevanju i posljednji ček o iznosu penzije.

U Centru za socijalni rad sve je spremno za prijem zahtjeva za ostvarivanje ovoga prava, rekla je Sara Božić, diplomirani pravnik. Odluka o subvenciji primjenjivaće se od početka naredne godine, ali bez obzira na to, Božićeva je pozvala sve zainteresovane da već sada podnesu zahtjeve za ostvatrivanje toga prava.

KV

foto: Ilustracija

PrethodniBESPLATNA REKREACIJA ZA PENZIONERE (FOTO i VIDEO)
SlijedećiOTVORENA SALA U RAŠKOVCU I  PUT  KOJI POVEZUJE RAKOVČANE I HAMBARINE (FOTO i VIDEO)