13.8 C
Prijedor
Nedjelja, 1 Oktobra, 2023

MULTISEKTORSKI RAD OHRABRIO ŽRTVE NASILJA U PORODICI

Najnovije vijesti

Multisektorskim radom na zaštiti i sprečavanju nasilja u porodici postignut je preventivni efekat, jer su žrtve ohrabrene i upoznate o tome koji su sve subjekti uključeni u ovakav način rada, ocijenjeno je u Centru javne bezbjednosti /CJB/ Prijedor.
Žrtve, u odnosu na raniji period, prijavljuju nasilje svim subjektima uključenim u multisektorski rad, a oni prijave dalje prosljeđuju nadležnim policijskim organima.

Nasilje se sve više prijavljuje subjektima Protokola o postupanju s ciljem zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja, a ne samo policiji, kako je to do sada bila praksa.

“Kroz organizovanje sastanaka zaposleni koji učestvuju u multisektorskom radu više su upoznati sa načinom zapažanja i uočavanja nasilja kao i načinima prijavljivanja i postupanja u sprečavanju nasilja”, ističu u CJB Prijedor.

Protokol o postupanju s ciljem zaštite i zbrinjavanja žrtava porodičnog nasilja Prijedor ima od 2010. godine kada su potpisnici bili policija, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Centar za zaštitu mentalnog zdravlja.

Protokolu su se 2015. godine pridružili još i Centar “Sunce” za djecu sa smetnjama u razvoju, Bolnica “Doktor Mladen Stojanović” i aktivi direktora osnovnih i srednjih škola.

Protokolom su obavezni da u okviru svoje nadležnosti, rukovodeći se principom zaštite bezbjednosti žrtve, suzbijanjem nasilja, zaustavljanjem nasilja i sprečavanjem njegovog ponavljanja, međusobno sarađuju i kreiraju mehanizme za integrisan i koordinisan odgovor na nasilje u porodici na nivou lokalne zajednice.

Subjekti Protokola na mjesečnim sastancima razmjenjuju informacije o sprovedenim aktivnostima i analiziraju evidentirane slučajevi nasilja u porodici i tako doprinose bržem i adekvatnijem reagovanju na prijavljeni slučaj nasilja.

izvor: Srna

foto: Arhiva