Odbornici Skupštine grada Prijedora danas će razmatrati prijedlog Odluke o bratimljenju sa Sisertskim gradskim okrugom u Ruskoj Federaciji. Ova tačka naknadno je uvrštena u dnevni red na prijedlog gradonačelnika Dalibora Pavlovića, a nakon inicijative ministra turizma i trgovine Republike Srpske Suzane Gašić i prijedloga Siserta da grad na Sani bude prva lokalna zajednica iz Srpske koja će uspostaviti bratimsko-partnerske odnose sa ovom uralskom oblasti.

Sporazum je usaglašen između gradonačelnika Pavlovića i šefa Sisertskog gradskog okruga Dimitrija Niskovskog, a predviđa uspostavljanje saradnje u oblastima privrede, obrazovanja, kulture, turizma, sporta, nauke, tehnologije, ekonomije i humanitarnog rada. Prethodno je na dnevni red uvršten i prijedlog odluke o bratimljenju grada Prijedora sa opštinom Inđija.

Pred odbornicima će se po prvi put naći informacija o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, a među ostalim tačkama dominiraju kadrovska pitanja. Od ukupno 29 tačaka, njih 18 se tiče imenovanja vršilaca dužnosti direktora u šest ustanova i institucija čiji osnivač je grad Prijedor.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova. 

SRNA