Privredna komora Republike Srpske dostavila je nadležnim institucijama Srpske i BiH prijedlog mjera podrške privredi sa ciljem ublažavanja posljedica uticaja virusa korona na privredu Srpske. “Imajući u vidu stepen složenosti i težinu situacije u kojoj se nalazimo i obavještenja partnera iz inostranstva o obustavi rada i narudžbi u naredna dva, pa čak i četiri mjeseca, što će dodatno otežati uslove za oporavak u privredi, neophodno je kreirati adekvatne mjere koje će doprinijeti očuvanju radnih mjesta, ali i obezbjeđivanju većeg stepena sigurnosti privrednim društvima za prevazilaženje ove krize”, saopšteno je iz Privredne komore.

U ovoj komori smatraju da je, osim zdravlja ljudi, neophodno sačuvati radna mjesta i privredu u cjelini, kao osnov za normalno funkcionisanje sistema po prestanku ovih okolnosti.”S tim u vezi, neophodno je da Vlada Republike Srpske razmotri mogućnost da se zaposlenima u djelatnostima kojima je zbog odluka, naredbi i zaključaka Vlade zabranjen rad, za period od stupanja na snagu Zaključka o zabrani rada pa sve do prestanka tih okolnosti, obezbijedi naknada u iznosu najniže plate u bruto iznosu, propisane odlukom o najnižoj plati”, navodi se u saopštenju.


U Privrednoj komori su ocijenili da je potrebno i da se zaposlenima u privrednim subjektima, koji su zbog pojave i uticaja virusa korona onemogućeni da realizuju svoje poslovne aktivnosti u punom kapacitetu ili su poslovni procesi u potpunosti obustavljeni, zbog čega su radnici upućeni na različite vidove plaćenog odsustva, čekanje ili smanjenje radnog angažmana na pola radnog vremena, za period od stupanja na snagu zaključka o zabrani rada, pa do njegovog prestanka, obezbijedi naknada u iznosu najniže plate u bruto iznosu.

Zahtjev Privredne komore Republike Srpske odnosi se i na to da se sa Upravnim odborom Agencije za bankarstvo Republike Srpske nađe mogućnost za izmjenu odluke o privremenim mjerama bankama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusom korona tako da se definiše obaveza banke i davaoca lizinga na teritoriji Srpske da svojim dužnicima ponudi zastoj u otplati obaveza, moratorijum, navodi se u saopštenju.

Iz Privredne komore smatraju i da je neophodno definisati obavezu banke i davaoca lizinga da dužnicima ponude zastoj u otplati tako da se ostavi mogućnost da se u nekoliko dana od objavljivanja ponude o njoj izjasne, a da, ukoliko to u tom roku ne učine, smatra da je prihvataju.

Potrebno je i formirati operativni tim sastavljen od predstavnika Ministarstva finansija, Ministarstva privrede i preduzetništva, Poreske uprave Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske, koji bi bio zadužen da kontinuirano prati stanje u privredi, da analizira stanje i Republičkom kriznom štabu predlaže adekvatne mjere za prevazilaženje krize.

U Privrednoj komori ističu da bi ovaj tim istovremeno predlagao konkretnu metodologiju za sprovođenje usvojenih mjera, odnosno definisao bi i dokumentaciju kojom će se dokazivati okolnosti upućivanja radnika na plaćeno odsustvo, kao i okolnosti zbog kojih je poslovni subjekt bio onemogućen da realizuje poslovne procese. “Neophodno je i da se pokrene inicijativa prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH i uvede mjera kojom bi se omogućilo produžavanje roka plaćanja PDV i maksimalno moguće skraćenje roka povrata PDV. Ova mjera bi imala neutralan efekat na budžet BiH, a istovremeno bi domaćoj privredi olakšala uslove poslovanja u krizi”, navodi se u saopštenju.


U Privrednoj komori smatraju da je potrebno i da se subjektima u trgovini u cijeloj Republici Srpskoj, kojima je zabranjen ili ograničen rad, dozvoli takozvana internet prodaja sa sopstvenom dostavom ili dostavom putem poštanskih servisa, kako bi se bar u određenom obimu omogućila realizacija poslovnih aktivnosti. “Zbog različitih rješenja u dva entiteta i različitih tumačenja zabrana i ograničenja od strane nadležnih kontrolnih organa, suočavamo se sa situacijom da građani putem interneta naručuju proizvode trgovaca iz drugog entiteta koji tu robu dostavljaju na adrese u Srpskoj, čime se naši ponuđači dodatno stavljaju u nepovoljniji položaj”, dodaje se u saopštenju.


Privredna komora Republike Srpske ukazala je i na potrebu da se sve odluke, odnosno zaključci i naredbe Vlade i drugih nadležnih organa, koje se odnose na regulisanje stanja u uslovima vanredne situacije ili koje se donose na osnovu prijedloga Kriznog štaba, odmah objavljuju na internet stranici Vlade Srpske i u Službenom glasniku Republike Srpske kako bi se izbjegle netačne i neprovjerene informacije, a subjektima koji realizuju te odluke, kao i onima na koje se odnose, obezbijedili formalni osnovi za postupanje i realizaciju tih akata.

“Ovi prijedlozi formirani su na osnovu zahtjeva privrednika koji su direktno i indirektno pogođeni pojavom virusa korona, a cilj ovih mjera je očuvanje radno pravnog statusa zaposlenih u privatnom sektoru, jer nijednom privrednom društvu nije cilj i namjera otpuštanje radnika, ali je u datim okolnostima nemoguće održati postojeći nivo zaposlenosti bez direkte podrške Republike”, ističe se u saopštenju. Iz Privredne komore Republike Srpske zaključili su da privredna društva u datim okolnostima, moraju napraviti plan svog daljeg poslovanja, reorganizovati aktivnosti i eventualno preusmjeriti poslovanje u nekim drugim pravcima.


U saopštenju se naglašava da je zbog ovog neophodno da Vlada Republike Srpske i ostale institucije u zemlji, među kojima je veoma značajan bankarski sektor, u ovom momentu pruže podršku domaćoj privredi koja svoje kapacitete u određenom obimu može preusmjeriti i na zadovoljavanje potreba domaćeg tržišta, uz istovremeno zadržavanje nivoa zaposlenosti, što je i primarna namjera svih u Srpskoj.

SRNA

PrethodniĐAKOVIĆ: NE SMIJE BITI OPUŠTANJA, IAKO NOVOZAREŽNIH U PRIJEDORU NEMA (video)
SlijedećiNA PODRUČJU PRIJEDORA BIĆE PODIJELJENO 515 BESPLATNIH SJEMENSKIH PAKETA (video)