Gradska uprava nastavlja sa aktivnostima na sanaciji mostova i propusta po prijedorskim mjesnim zajednicama. Jedan od njih je i most u Gornjoj Puharskoj čija obnova je finansirana iz sredstava obnove od poplava i prihoda od vodnih naknada.

Ovo je još jedan u nizu projekata koje je gradska uprava finansirala za pomoć svojim građanima – rekao je Zlatko Ritan načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove Prijedor . On je podsjetio da se u predhodnom periodu na ovoj lokaciji nalazio  most koji je smanjivao protočnost rijeke Puharske.  Zbog toga je često  dolazilo do izlijevanja i plavljenja ovog dijela naselja.  Proširenjem  mosta    omogućeno je da voda nesmetano  protiče . Smatramo da smo time rješili problem plavljenja – rekao je Ritan.

On je istakao da je investicija gradske uprave za ovaj most je bila oko 23 000 KM. –Mislim da je ovo jedan od primjera kvalitetnog projekta i na koji način se treba rješavati slična problematika plavljenja prigradskih i gradskih zona u našem gradu-rekao je Ritan.

Novi most za mještane ovog dijela Puharske rješio je ne smo problem plavljenja nego i bezbjednijeg protoka saobraćaja, kaže mještanka Rabija Delkić.

Uporedo sa ovim mostom sanirani je  most u Bišćanima i potporni zid u Zecovima.

P.Š.