Još uvijek se u zvaničnom sudskom registru i evidenciji Poreske uprave,  vodi veliki broj privrednih subjekata koji su davne prestali da rade i bave se  djelatnostima koje su registrovali. Najčešće se radi o firmama koje nisu preregistrovane i to predstavlja problem, jer  stvara nerealnu sliku o broju privrednih subjekata i finansijskim obavezama koje imaju prema državi i fondovima, pa su i poreska dugovanja koja se navode nerealna.

Postoje dva načina rješavanja toga problema: da sud po službenoj dužnosti donese odluku o brisanju iz registra takvih firmi, ili da Poreska uprava, takođe po službenoj dužnosti pokrene stečajni postupak nad tim firmama. Budući da se za pokretanje svakog stečajnog postupka mora platiti 3.000 maraka takse, a budući da ne postoje realni izgledi za bilo kakvu naplatu potraživanja, Poreska uprava nije koristila tu mogućnosti, rekao je Milenko Puzigaća, pomoćnik direktora Područnog centra Prijedor.

Puzigaća smatra da će Privredni sud naći zakonski model kako da se izbrišu neaktivne firme, te da će ta aktivnost biti okončana do kraja ove godine.

S.M.

Foto: Ilustracija

PrethodniPOTROŠAČI DUGUJU ŠEST MILIONA MARAKA
SlijedećiPOČELA NEDJELJA CRVENOG KRSTA