Zbog radova koje izvodi Elektrodistribucija Prijedor dana 26.06.2017.god. (ponedjeljak) u vremenu od 09:00 do 11:00 časova bez napajanja el. enrgijom ostaće potrošači na području Kozaruše. Istog dana od 11:00 do 13:00 časova ostaće bez napajanja el.energijom i potrošači na području G.Orlovaca, G.Garevci, Novo naselje Kalata, D.Orlovaci, Božići -Kovrlije.

PrethodniREPERTOAR KINA “KOZARA”
SlijedećiREPERTOAR KINA “KOZARA”