Broj korisnika prava na novčanu pomoć nije se značajno mijenjao u proteklih par godina, pokazuju podaci prijedorskog Centra za socijalni rad. Međutim, evidentan je porast lica koja ostvaruju pravo na ličnu invalidninu, te na dodatak za pomoć i njegu drugog lica. Iz Centra naglašavaju da je u pitanju trend koji važi za cijelu Republiku Srpsku, te da tu Prijedor nije izolovan slučaj. Pravo na novčanu pomoć ostvaruju pojedinici ili porodice čiji su članovi radno nesposobni, stariji od 65 godina ili su radno nesposobni zbog zdravstvenog stanja, a nemaju prihode ili imovinu da bi sebi obezbijedili izdržavanje, niti imaju srodnike koji su dužni da ih izdržavaju. Kriterijum je jasno definisan u zakonu, tako da se broj korisnika socijalne pomoći u posljednjih par godina nije drastično mijenjao, rekla je Gospa Sajak Štikovac, rukovodilac Službe socijalne zaštite u Centru za socijalni rad Prijedor.

– Zaključno sa 31. decembrom prošle godine, imamo 360 pojedinaca i porodica koji ostvaruju ovo pravo. Taj broj nije se drastično mijenjao. Imamo korisnike kojima pravo prestaje iz nekog razloga, a obično je to preseljenje u drugu lokalnu zajednicu, odlazak u penziju ili smrt. Pristižu i novi zahtjevi, tako da imamo otprilike sličan broj korisnika – navela je Sajak Štikovac.

Novčani iznos socijalne pomoći definiše se procentno u odnosu na prosječnu platu u RS u prethodnoj godini. Takođe, iznos zavisi i od broja članova porodice korisnika. Ono što je važno napomenuti da su iznosi koji se isplaćuju isti u cijeloj Republici Srpskoj. Tendencija rasta korisnika prisutna je kod dodatka za njegu i pomoć drugog lica. Taj trend vlada u cijeloj Republici Srpskoj, tako da nije zaobišao ni Prijedor.

– Dosta ljudi podnosi zahtjeve i dosta je ljudi sa jako lošim zdravstvenim stanjem. Ljekari ih već prilikom pregleda upućuju i Centar. Mi takođe približavamo ovo pravo javnosti, i građani se prijavljuju u velikom broju. Tako da zaista imamo dosta novih korisnika – izjavila je Sajak Štikovac.

Ona je napomenula da ovo pravo nema imovinski cenzus, ali se u praksi pokazalo da veliki broj korisnika nema drugi vid prihoda. Pravo na njegu i pomoć u Prijedoru ostvaruje 1.692 korisnika. U porastu je i broj korisnika prava na ličnu invalidninu, koje u Prijedoru ostvaruje 411 lica. Ovo pravo odnosi se na lica koja imaju utvrđen stepen tjelesnog oštećenja preko 75%, kod kojih je oboljenje ili oštećenje nastupilo do 18. godine života.

– Zakonskim odredbama definisano je da ovo pravo mogu koristiti i lica sa oštećenjem sluha preko 70%, pod uslovom da je oštećenje nastalo u razvojnom periodu. Na ličnu invalidninu pravo imaju i osobe sa oštećenjima urogenitalnog sistema. Dakle lica u terminalnoj fazi zatajenja oba bubrega i koja imaju potrebu za dijalizom, imaju pravo na invalidninu – pojasnila je Sajak Štikovac.

Iz prijedorskog Centra za socijalni rad kažu da najveći broj korisnika navedenih prava nije zadovoljan iznosima koje dobijaju, jer nisu dovoljni za podmirenje svih njihovih potreba. Ipak, dodaju da treba imati u vidu da je Grad Prijedor lokalna zajednica koja izdvaja značajna sredstva za socijalnu zaštitu.

– Ukupna sredstva za te namjene su zaista velika. Međutim, kad se pogleda broj korisnika koji ostvaruju pravo, ta sredstva po korisniku su mala. Naš centar prepoznat je kao ustanova koja ima podršku Grada. To je ono što nam daje mogućnost da sve zahtjeve rješavamo blagovremeno i na najbolji mogući način za korisnike – rekla je Sajak Štikovac.

Z. J.