Okružni sud u Prijedoru poništio je odluke Skupštine tog grada o razrješenju Gordane Jekić dužnosti direktora prijedorskog Vrtića “Radost” i o imenovanju Bojane Kos za vršioca dužnosti direktora ove predškolske ustanove, navodi se u presudama Okružnog suda.
U presudama je navedeno da je Skupština grada Prijedora postupke razrješenja Gordane Jekić i imenovanja Bojane Kos sprovela protivno Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonu o upravi lokalnoj samoupravi, Statutu grada Prijedora i Zakonu o upravnom postupku.

U oba upravna spora sud je uvažio tužbe koje je protiv Skupštine grada podnijela Gordana Jekić i naložio da Skupština poništi osporene akte.

Skupština grada Prijedora je 3. oktobra prošle godine razriješila Jekićevu dužnosti direktora Javne ustanove Dječiji vrtić “Radost” Prijedor, a za vršioca dužnosti imenovala Bojanu Kos.

Prethodno je Okružni sud u Prijedoru donio više presuda kojima su poništeni i drugi akti prijedorske Skupštine, a u kojima su uvažene tužbe više lica na čiju štetu je Skupština donosila odluke. Riječ je o sporovima u kojima su lokalni parlament tužili član Odbora za žalbe Pantelija Panić, predsjednik i član Komisije za izbor i imenovanje Olivera Brdar Mirković i Brane Radanović, te raniji direktor Centra za socijalni rad Prijedor Milena Miodragović.

Srna

PrethodniPODNIJETI PISANU IZJAVU ZA ODGAĐANJE PLAĆANJA OBAVEZA
SlijedećiNOVOOBOLJELO SEDMORO LICA