Nije se odustalo od auto-puta Banjaluka – Prijedor (video)

Nastavljaju se aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje auto-puta Banja Luka – Prijedor, i pored toga što koncesionar, kineska kompanija „SDHA-CSI BH“, nije u predviđenom roku pripremila dokumentaciju. Vlada RS donijela je zaključak po kojem se datum stupanja ekskluziviteta na snagu produžava do 30. septembra ove godine. Kako ističu u Ministarstvu za saobraćaj i veze, koncesionar se obratio Vladi RS obavještenjem da svoje aktivnosti na pribavljanju kompletne dokumentacije nisu bili u mogućnosti privesti kraju u predviđenom roku zbog pandemije virusa korona.

“Pandemija ovog virusa dovela je do uvođenja ograničenja kretanja i obaveznog karantina, što je uticalo na sposobnost koncesionara da nastavi svoje obaveze iz Ugovora o koncesiji, jer su kineski državljani bili spriječeni da putuju u Republiku Srpsku i nastave sa upravljanjem  i tehničkim razvijanjem  projekta”,  kaže se u saopštenju Službe za informisanje Ministarstva saobraćaja i veza, dodajući da je kineska kompanija zatražila produženje krajnjeg roka za stupanje  ekskluziviteta na snagu.

Inače, ugovor potpisan sa kineskom kompanijom u decembru 2018. godine, predviđao je da u roku od godinu dana obje strane ispune određene uslove, među kojima su završetak idejnog projekta, pribavljanje lokacijskih uslova, završetak procjene uticaja na životnu sredinu, izrada studijske izvodljivosti i drugo. S obzirom da pomenute i druge obaveze koje prate realizaciju jednog ovakvog projekta zavise jedna od drugih, Ugovorom o koncesiji bilo je predviđeno diskreciono pravo na produženje roka, što je Vlada RS i učinila u decembru prošle godine, produživši rok sa šest mjeseci. Međutim, nakon toga uslijedila je svjetska kriza izazvana pandemijom virusa korona, zbog čega je donesena i nova odluka o produženju roka, do kraja septembra ove godine.

P. Š.

You must be logged in to post a comment Login

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!