Komunalna policija je u posljednja 72 časa na području Republike Srpske kontrolisala 1.386 lica i utvrdila da nijedno nije kršilo mjeru kućne izolacije.

Do sada je kontrolisano 251.960 lica sa izrečenim mjerama kućne izolacije, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Od ukupnog broja kontrolisanih lica, njih 301 ovu mjeru nije ispoštovalo.

SRNA