Novi Zakon o ugostiteljstvu Republike Srpske olakšava rad u seoskom turizmu, budući da su uslovi daleko manje rigorozni. Za početak, uslov za pružanje usluga u seoskom turimu je da lice bude nosioc poljoprivrednog gazdintva. A nema više ni silnih poreskih nameta, kao ni fiskalne kase, pojašnjava Amira Ganić, direktor TO grada Prijedora. – Ono što je sigurno bolje, jeste da nije potrebna registracija. Dovoljno je da su ljudi zainteresovani da imaju šta da ponude. Potom treba da potpišu ugovor sa Turističkom organizacijom ili nekom agencijom. S tim da mi preporučujemo agencije, jer su one te koje prodaju aranžmane – kaže Ganićeva. Potencijala ima, to je sigurno, a ima i zaintersovanih, kažu u TO. Sledeći korak trebala bi biti njihovo okupljane, te kategorizacija seoskih domaćinstava, kako bi se znalo čim se raspolaže, i kako osmisliti ponudu.  Ganićeva dodaje da su promjene bile neophodne , jer su poreska i druga opterećena mnoge zainteresovane za seoski turizam odvraćale od realizacije ovog poduhvata. Kao primjer dobre prakse korištena su i iskustva zemalja u okruženju, koje su već stvorile okvire za razvoj turizma na selu. Seoski turizam i formiranje mreže seoskih domaćinstava dali bi nove mogućnosti, koje bi obogatile turističku ponudu Prijedora. A privukli bi i nove turiste, koji žele autohtoni doživljaj sela,  poručuju iz Turističke organizacije.

 

Z.J.

PrethodniPORAST BROJA SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA
SlijedećiJEDRILIČARSKI  “BLANIK VIHOR KUP”