Home O nama

O nama

 
Zoran Sovilj, direktor

Tanja Mandić, glavni i odgovorni urednik RTV Prijedor

Redakcija i administracija: Ulica Save Kovačevića 15. List registrovan kod Ministarstva informacija Republike Srpske, br. 170/93 od 10.3.1993.godine.

Direktor i glavni i odgovorni urednik: Zoran Sovilj

Redakcija: Milan Bogun, Mira Zgonjanin, Tanja Mandić (glavni i odgovorni urednik RTV Prijedor), Mirjana Šodić, Deborah Sovilj, Pero Špadić, Zoran Jelić, Branka Dakić.

Tehnička priprema: Silvija Dejanović, Radmila Radinović, Mile Stanar.

e-mail: kvredakcija@gmail.com

Telefoni: Direktor 232-803, urednik 243-440, novinari  234-271, 234-701, 234-442, služba malih oglasa, računovodstvo i marketing 232-863, 211-575, tehnička priprema  243-441, Radio Prijedor 911-822, Televizija Prijedor 211-239, Urednik RTV Prijedor 911-988. Tel/faks 232-803, 232-863.

Žiro račun:

NOVA BANKA AD BANJA LUKA FILIJALA PRIJEDOR

55510000444802 88 (sa naznakom za “Kozarski vjesnik”)

NLB Razvojna banka AD Filijala Prijedor

5620070000263992 (sa naznakom za “Kozarski vjesnik”)

Редакција и администрација: Улица Саве Ковачевића 15. Лист регистрован код Министарства информација Републике Српске, бр. 170/93 од 10.3.1993.године.

Директор и главни и одговорни уредник: Зоран Совиљ

Редакција: Милан Богун, Мира Згоњанин, Тања Мандић (главни и одговорни уредник РТВ Приједор), Мирјана Шодић, Деборах Совиљ, Перо Шпадић, Зоран Јелић, Бранка Дакић.

Техничка припрема: Силвија Дејановић, Радмила Радиновић, Миле Станар

e-mail: kvredakcija@gmail.com

Телефони: Директор 232-803, уредник 243-440, новинари  234-271, 234-701, 234-442, служба малих огласа, рачуноводство и маркетинг 232-863, 211-575, техничка припрема  243-441, Радио Приједор 911-822, Телевизија Приједор 211-239, Уредник РТВ Приједор 911-988. Тел/факс 232-803, 232-863.

Жиро рачун:

НОВА БАНКА АД БАЊА ЛУКА ФИЛИЈАЛА ПРИЈЕДОР

55510000444802 88 (са назнаком за “Козарски вјесник”)

НЛБ Развојна банка АД Филијала Приједор

ж.р. 5620070000263992 (са назнаком за “Козарски вјесник”)

Наша информативна кућа „Козарски вјесник“ основана је 1969. године. Исте године, Општина Приједор основала је и Радио Приједор, а 1975. године почео је да излази седмични лист „Козарски вјесник“. Било је то предузеће које се тада звало Новинско радио-дифузно предузеће “Козарски вјесник“. Од 1977. године послујемо као Информативно- пословни центар.

Телевизија Приједор почела је са радом 2000. године. ИПЦ „Козарски вјесник“ је једина информативна кућа у БиХ која има 4 медија: лист, радио и телевизију веб сајт. Радио Приједор емитује програм од 7 до 19 часова, ТВ Приједор од 18 до 24 часа, а лист „Козарски вјесник“ излази једном седмично (петком). Програмско и професионално опредјељење је благовремено и објективно информисање друштвене јавности, изградња демократског друштва и општеприхватљивих друштвених вриједности.

Наша медијска кућа посебну пажњу посвећује укључивању културе дијалога у све видове и нивое комуникације и заговарању толеранције, као основног предуслова  за заједнички живот, суживот, поштовање и помирење у постратном трауматском периоду. Програм Радио Приједора и наше телевизије креирали смо према жељама и интересима гледалаца, а за то се брине 25 стално запослених радника. Својом уређивачком политиком поштујемо правила уређивања програма према стандардима РАК-а, при томе задовољавајући различите укусе наших гледалаца, слушалаца и читалаца. Наша медијска кућа је покровитељ многих спортских, културних, хуманитарних и других манифестација. 

Козарски вјесник

Први број листа „Козарски вјесник“,седмичног гласила приједорске општине, штампан је 12. јуна 1975. године и од тада се непрекидно, сваког петка у седмици, појављује на киосцима и својим читаоцима представљајући се као вјеран хроничар времена и актуелних догађања у приједорској општини. Вишедеценијска традиција „Козарског вјесника“ и писаног новинарства  у Приједору је, међутим, знатно дужа, јер нас враћа у прољеће 1942. године. Тада се на Козари, у издању Партизанског обавјештајног бироа Другог крајишког (козарског) НОП одреда „Младен Стојановић“, појавио први број „Козарског партизанског вјесника“ и по томе је „Козарски вјесник“, на што смо посебно поносни, најстарија новина у Босни и Херцеговини, старија и од „Гласа“ и „Ослобођења“, који су штампани годину дана касније. 

Радио Приједор 

Радио Приједор је почео са радом 12.6.1969. године. Програм нашег радија емитујемо свакодневно на фреквенцији 97.90 ФМ 24 сата. Наша програмска шема базирана је на властитој продукцији и у складу је са стандардима РАК-а и жељама слушалаца, што нас сврстава  у најслушаније радио станице приједорске регије.

ТВ Приједор

Основани смо 2000. године са сврхом производње и емитовања телевизијског програма. Телевизијским сигналом покривена је територија града Приједора. Наша ТВ емитује шест сати програма дневно, углавном властите продукције. Приједор ТВ је урбана телевизија, али никако не заборавља вриједности и обичаје поткозарског краја.