GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 30.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeći:

ZAKLJUČAK

o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području grada Prijedora

1.       U cilju prevencije širenja virusa korona SARS–CoV-2  i COVID-19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i Grada Prijedora i zaštite i spasavanja stanovništva, nalaže se provođenje slijedećih mjera:

1)       zabranjuje/u se do 11.05.2020. godine:

–        sva javna okupljanja,

–        rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće izuzev objekata iz tačke 2. podtačka 1. alineje 9. i 10. ovog zaključka,

–        rad fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

–        rad bazenima, „wellness“ i spa-centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj,

–        rad dječijim igraonicama,

–        rad privatnim stomatološkim ambulantama,

–        rad priređivača igara na sreću, osim priređivača internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole,

–        rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija i,

–        obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),

2.      Ograničava se rad:

1)       od 07:00 do 19:00 časova svaki radni dan i subotom, a nedjeljom od 07:00 do 13:00 časova u periodu od 30.04. do 11.05.2020. godine:

–        trgovinama na veliko,

–        trgovinama neprehrambenom robom koje posluju kao zasebni prodajni objekti,

–        trgovačkim centrima, u kojima mogu raditi samo trgovine prehrane/robe široke potrošnje, apoteke, poljoprivredne apoteke, trgovine bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto-dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, namještajem, keramikom i boja i lakova ako se nalaze u trgovačkom centru,

–        trgovinama prehrane/robe široke potrošnje,

–        subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda),

–        trgovinama informatičkom i telekomunikacionom opremom,

–        trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto-dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, namještajem, keramikom i bojama i lakovima,

–        trgovinama stočne hrane,

–        ugostiteljskim objektima koji mogu vršiti dostavu hrane i pića i šaltersku prodaju hrane i pića, bez mogućnosti usluživanja i konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta,

–        subjektima koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,

–        javnim kuhinjama putem šalterske prodaje, bez usluživanja/posluživanja u objektima,

–        poljoprivrednim apotekama i

–        benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina,

2)      od 07:00 do 15:00 časova svaki radni dan i subotom, a nedjeljom od 07:00 do 13:00 časova u periodu od 01.05. do 11.05.2020. godine tržnica na veliko i tržnica na malo (pijace),

3)      od 06:00 do 13:00 časova u periodu od 01.05. do 11.05.2020. godine stočnim pijacama,

4)      ostale trgovine na malo neprehrambenom robom koje posluju kao objekti u tržnim centrima, a koje nisu obuhvaćene tačkom 2. podtačkom 1. ovog zaključka neće raditi do 01.05.2020. godine, od kada im se odobrava ograničeno radno vrijeme do 11.05.2020. godine od 07:00 do 19:00 časova svaki radni dan i subotom, a nedjeljom od 07:00 do 13:00 časova.

3.      U periodu iz tačke 2. ovog zaključka ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja.

4.      Tokom rada navedenih subjekata iz tačke 2. ovog zaključka, obavezno je preduzimanje sljedećih mjera:

1)       ograničiti broj ljudi koji istovremeno može biti prisutan u zatvorenom prodajnom prostoru/objektu, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, i to:

–        maksimalno 20 osoba u trgovačkim centrima,

–        maskimalno 2 osobe u ostalim prodajnim objektima,

2)      ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje dva metra,

3)      u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

5.       Svi subjekti iz tačke 2. i 3. ovog zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

6.      Naređuje se vlasnicima ugostiteljskih objekata, pekara i sličnih subjekata i uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostiteljskih usluga (bašti).

7.       Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko ugostiteljskih, trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda.

8.      Preporučuje se poslodavcima da proces rada organizuju sa minimalnim brojem izvršilaca na licu mjesta, uz pojačane mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

9.      Naređuje se inspekcijskim organima i kontrolnim organima na području grada Prijedora da u slučaju nepoštovanja mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije primjene kaznene odredbe Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

10.     Ovaj zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije važi od dana donošenja.

Za realizaciju ovog zaključka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

DOSTAVLJENO:

–        Organima i službama Gradske uprave Prijedor

–        Javnim ustanovama

–        Institucijama

–        a/a

Broj: 02-sl-37-1/20

Datum: 30.04.2020. godine

 KOMANDANT

Milenko Đaković

PrethodniGRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
SlijedećiU DANE PRAZNIKA POJEDINIM RADNJAMA DOZVOLJEN RAD DO 11 ČASOVA