Obavještavaju se učesnici u saobraćaju da će u narednom periodu doći do izmjene prvenstva prolaza na raskrsnici ulica Kozarska, Omladinski put i Pašinački put tako da Kozarska ulica postaje ulica sa prvenstvom prolaza.

Grad Prijedor će u skladu sa navedenim izmjenama postaviti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju, a učesnici u saobraćaju se mole da pažljivo voze i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

KV

PrethodniSUTRA POČETAK 24.PETROVDANSKOG PADOBRANSKOG KUP-A (video)
SlijedećiOBAVJEŠTENJE O IZMJENI REŽIMA SAOBRAĆAJA