Grad Prijedor pozvao je cvjećarske i trgovačke radnje, registrovane proizvođače cvijeća, udruženja građana za izradu predmeta kućne radinosti, suvenira i ukrasa da podnesu zahtjeve za zauzimanje javne površine i postavljanje štandova za prodaju za 8. mart.

“Komunalna taksa za privremeno korištenje javne površine na Malom trgu i Trgu Zorana Karlice iznosi 65 KM, a u Ulici Miloša Obrenovića 50 KM”, navodi se u obavještenju Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove grada Prijedora.

Odobrenja za ove tri lokacije izdavaće se na šest dana odnosno za period od 5. do 10. marta. “Jedno lice može podnijeti zahtjev za samo jednu lokaciju, istoga dana po izvršenom uvidu u plan lokacija, a uz zahtjev je obavezno priložiti rješenje nadležnog organa o odobrenoj djelatnosti odnosno registraciji”, navodi se u obavještenju.

Uvid u plan lokacija raspoloživih za osmomartovske štandove i podnošenje zahtjeva mogu se izvršiti na info-pultu u zgradi Gradske uprave, počev od sutra do 23. februara odnosno do popune raspoloživih mjesta.

SRNA