Prijedlog odluke o držanju i zaštiti kućnih ljubimaca naišao je na brojne primjedbe odbornika Skupštine grada Prijedora i ova tačka već je dva puta povučena sa dnevnog reda. Odluka, između ostalog, nalaže da vlasnici pasa i mačaka moraju da brinu da oni svojim oglašavanjem ne ometaju druge stanare, kao i da pojedini objekti za držanje životinja moraju biti udaljeni od objekta drugog vlasnika najmanje deset metara. Milorad Vujmilović, vršilac dužnosti šefa Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu životne sredine u Gradskoj upravi, smatra da je ova problematika složena i tvrdi da se u posljednje vrijeme suočavaju sa sve češćim žalbama građana na veliki broj pasa i mačaka na ulicama. Osim toga, to je i veliki trošak za lokalnu zajednicu, jer se na godišnjem nivou za uklanjanje i zbrinjavanje životinja potroši i do 120.000 KM. Njegovo mišljenje je da se mora urediti način držanja kućnih ljubimaca, naročito u samom centru grada.

– Ovom odlukom mi pokušavamo urediti držanje pasa, kako u kolektivnom stanovanjima, tako i u individualnim domaćinstvima. Prema Odluci, u stanovima se mogu držati jedan pas ili jedna mačka, dok se u prvoj i drugoj zoni mogu držati po dva psa ili dvije mačke. U trećoj zoni može se držati neograničen broj pasa, ali u skladu sa Pravilnikom o držanju kućnih ljubimaca. Oni koji žive u stanovima, moraju se pridržavati kućnog reda – dodao je on.

Vlasnici ljubimaca priznaju da je teško spriječiti životinje da se oglašavaju u određenom dijelu dana, ali isto tako dodaju da se životinjama mora posvetiti maksimalna pažnja. Mladen Goronjić upravo se zbog toga i odlučio za život u perifernom dijelu grada. Kaže, prije odluke o držanju kućnog ljubimca, neophodno je edukovati se o njemu.

-Kada pričamo o psima, postoje rase koje traže duže kretanje, koje su za više ruralne sredine i zahtijevaju da dnevno pređu i do 10 ili 15 km. U protivnom će prouzrokovati problem. Zavijaće, lajaće i tako uznemiravati druge – istakao je Goronjić.

O svemu ovome vodila se žustra rasprava i u skupštinskim klupama. Ajdin Mešić, predsjednik Skupštine grada, podsjeća da su odbornici uložili brojne amandmane.

-Odbornici su tvrdili da ima dosta propusta u samoj odluci. Samo je Mirsad Duratović uložio 17 amandmana – istakao je on.

Odluka o držanju i zaštiti kućnih ljubimaca ponovo će se naći pred odbornicima na jednoj od narednih sjednica lokalnog parlamenta.

B.D.

PrethodniU prodaji je novi broj “Kozarskog vjesnika”
SlijedećiSA PREDSJEDNIKOM SKUPŠTINE RAZGOVARALO OKO 40 GRAĐANA