Skupština grada Prijedora usvojila je odluku o odobravanju subvencije  A.D. „Toplana“ za izmirenje prve polovine rate po osnovu kredita Evropske banke za obnovu i razvoj za prispjele anuitete u 2021. godini, u iznosu 625.000 KM. Prva polovina rate biće isplaćena do 25. marta ove godine, dok bi druga, u istom iznosu, bila obezbijeđena 90 dana prije roka za drugu tranšu. U svom obraćanju Skupštini, gradonačelnik Dalibor Pavlović je rekao da se gradska komunalna preduzeća isuviše oslanjaju na pomoć Grada, te da se to u narednom periodu mora promijeniti. Napomenuo je da ta preduzeća moraju tražiti način kako da povećaju prihode i da bar posluju na pozitivnoj nuli. Po ovoj tački dnevnog reda, odbornicima se obratio direktor prijedorske „Toplane“ Zoran Knežević. On je podsjetio na obaveze iz kredita EBRD-a, te da su u pitanju sredstva kojima je “Toplana” promijenila energent, i sa skupljeg mazuta prešla na biomasu.

KV