Nakon Trebinja, Istočnog Novog Sarajeva, Bijeljine, Doboja i u Prijedoru je danas održana javna rasprava o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske, kako bi se što kvalitetnije pristupilo izradi teksta Prijedloga ovog zakona, koji će biti upućen Narodnoj skupštini RS.

Nikola Knežević, pomoćnik ministra za resor uprave rekao je da je cilj ovih javnih rasprava unapređenje sistema inspekcija u Republici Srpskoj na svim nivoima. – Moram da pohvalim Gradsku upravu Prijedor i njihove inspekcijske organe, jer su bili dosta aktivni u dosadašnjoj izradi teksta Nacrta, te u dostavljanju primjedbi, sugestija i prijedloga za izradu teksta Zakona o inspekcijama RS – rekao je Knežević.

Narodna skupština Republike Srpske uputila je ovaj Nacrt zakona na javnu raspravu, jer se kako stoji u zaključku, navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije. Knežević je pojasnio da je na osnovu analiza iz 2017. i 2018. godine, sačinjena informacija, koju je usvojila Vlada RS i zadužila ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS da krene sa prikupljanjem dodatnih podataka, kako bi se unaprijedio rad inspekcijskih organa.

– Tekstom Nacrta predviđeno je više preventivno, a ne represivno djelovanje inspekcija, da pomognemo da budu zaštićeni oni koji budu poštovali zakonske propise, ali i da sankcionišemo one koji krše zakon. Isto tako želimo i da zaštitimo radnike, jer će neprijavljivanje radnika biti tretirano kao krivično djelo. Zato nam je u cilju da u izradu teksta Zakona o inspekcijama Republike Srpske uključimo sve subjekte kako bi se dobio kvalitetan tekst zakona kojim će se, ne samo poboljšati stanje u inspekcijama, nego i omogućiti svim privrednim subjektima nad kojima se sprovodi inspekcijski nadzor da imaju što bolju komunikaciju sa inspekcijama – dodao je Knežević.

Od novina ističe unapređenje inspekcijskog sistema, uz razmatranje da se pojedine inspekcije iz jedinica lokalne samouprave prenesu na republički nivo. – Zatim, da se posebna pažnja posveti preventivnom ili korektivom djelovanju inspekcija, da se pomogne privrednim subjektima da unaprijede svoje poslovanje, odnosno da otklone svoje nedostatke, ali da to ne umanji represivno djelovanje inspekcija. Ipak je ovo jedan bitan sistemski zakon koji treba da ima korektivni faktor, ali i da se zadrži onaj represivni. Posebno izdvajamo zaštitu privrede kroz inspekcijski sistem, da mikroprivedni subjekti mogu da se nadaju da će u narednom periodu dobiti savjetodavni način djelovanja prema inspekcijama. Sam zakon će izmjeniti organizacionu strukturu inspektorata nabolje, uz preraspodjelu postojećih poslova koji će biti uredno organizovani, kako bi poboljšao unutrašnju strukturu insektorata – dodao je Knežević. 

Upućivanje prijedloga ovog zakonskog akta u skupštinsku proceduru očekuje se krajem godine.  

M.Šodić

PrethodniServis podrške za lica sa invaliditetom RS
SlijedećiDOBRI REZULTATI KOŠARKAŠA ,,HUNTERSA,,