Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu održana je danas u Kinu “Kozara” u Prijedoru. Prema riječima Rajka Kličkovića, načelnika Odjeljena za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, ovo je samo  jedna u nizu rasprava koja će se provoditi o ovom zakonu.

– Da se čuje šta o ovom zakonu misle, pored poslanika, i predstavnici radnika, predstavnici poslodavaca, institucija i svi oni koji mogu doći u situaciju da budu uznemiravani. Radilo se dugo na ovom zakonu, nekoliko godina, zbog toga što je veliki problem bio kako postaviti tu razliku, jer je veoma tanka nit od uznemiravanja na radu i radnih naloga –pojasnio je Kličković.

 Milorad Mitrović, Rukovodilac Odsjeka za normativno-analitičke poslove Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske rekao je da se radi o novom pravnom aktu u pravnom sistemu RS, te je istakao šta ovaj zakon predviđa i koji su postupci za zaštitu.

-Uznemiravanje na radu smatra se svako ponašanje prema radniku, u grupi radnika poslodavcu, a koje može imati posljedice bilo fizičke, psihološke štete da se nanese radniku ili seksualne prirode. Širok je pojam koji obuhvata radnje i mjere kojim se ugrožava dostojanstvo radnika, njegovo zdravlje, te psihički i fizički integritet – napominje Mitrović.

 Ideja je da zakon o mobingu djeluje preventivno. Nakon što javne rasprave budu okončane, sumiraće se svi prijedlozi, kao i sve ono što o nacrtu budu rekli poslanici. Nakon toga pred Narodnu skupštinu ići će konačni prijedlog zakona.

KV