Na teritoriji grada Prijedora poljoprivredno zemljište pokriva površinu od oko 45.000 hektara, kažu o gradskom Odsjeku za razvoj poljoprivrede. Kada se pogleda struktura vlasništva, najviše poljoprivrednog zemljišta je u privatnoj svojini. Koliko je ovog zemljišta u vlasništvu grada, a koliko u vlasništvu Republike Srpske, rekla nam je Tatjana Marić, šef Odsjeka. – Od oko 2.900 hektara poljoprivrednog zemljišta, oko 750 ha je upisano kao svojina grada Prijedora, i za to zemljište se u Gradskoj upravi izrađuje dokumentacija kojom bi se odredio cilj korištenja. Na teritoriji Prijedora je oko 1.400 ha poljoprivrednog zemljišta u svojini RS – rekla je Marićeva.

Prema članu 55. Zakona o poljoprivrednom zemljištu RS, poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske može se staviti na raspolaganje pravnim i fizičkim licima: davanjem u zakup, prometom poljoprivrednog zemljišta ili koncesijom pravnim licima, isključivo radi zasnivanja primarne poljoprivredne proizvodnje.  U prethodnim godinama, na području Prijedora, pod zakup je dato oko 415 ha poljoprivrednog zemljišta, dok je u pripremi još 320 ha.Trenutno je toku proces izrade Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu, navode iz ovog Odsjeka.

KV

PrethodniJOŠ MODERNIJA SPORT VISION RADNJA U PRIJEDORU
SlijedećiĐAKOVIĆ I PILIČIĆ O POLOŽAJU HRVATA U PRIJEDORU (video)