Grad Prijedor raspisao je tender za izbor izvođača radova na sanaciji društvenih domova u pet sela, za šta će iz budžeta grada biti izdvojeno oko 100.000 KM sa PDV-om. Riječ je o sanaciji dijela krovne konstrukcije društvenog doma u Jelićki, gdje je procijenjena vrijednost ugovora 7.853 KM bez PDV-a, a rok za izvođenje radova 30 kalendarskih dana.

Slijedi sanacija krovne konstrukcije društvenih domova u Gomjenici i Petrovom Gaju, gdje je procijenjena vrijednost ugovora 42.333 KM, a rok za izvršenje posla 60 kalendarskih dana. Za sanaciju dijela objekata društvenih domova u Donjim Orlovcima i Velikom Palančištu predviđeno je 35.284 KM bez PDV-a, a rok izvršenja je 60 kalendarskih dana.

Riječ je o otvorenom postupku javne nabavke, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, a rok za prijem ponuda je 13. januara 2020. godine. 

SRNA

PrethodniTROSTRUKA POBJEDA UČENIKA OŠ “PETAR KOČIĆ”
SlijedećiNASTAVLJA SE REKONSTRUKCIJA PODRUČNE ŠKOLE U RASAVCIMA