27.8 C
Prijedor

(VIDEO) OKRUGLI STO „RUDARSTVO KAO PRILIKA ZA PRIVREDNI RAZVOJ I EKOLOŠKI IZAZOVI”

Na Rudarskom fakultetu u Prijedoru organizovan je okrugli sto pod nazivom „Rudarstvo kao prilika za privredni razvoj i ekološki izazovi“. Izloženo je i analizirano devet radova stručnjaka i profesora. Akademik Neđo Đurić kaže da se rudarski radovi planiraju na osnovu geoloških istraživanja, a da su geotehnička istraživanja podloga za sve vrste objekata. On je ovom prilikom istakao i značaj hodrogeologije.

„S obzirom da je voda veoma značajna na ovim prostorima želimo da vidimo kakvo je stanje u oblasti hidrogeoloških istraživanja, odnosno sa kojim vodama raspolažemo, među kojima su i pitke. U posljednje vrijeme otvaramo pitanje geotermalne energije sa aspekta njene mogućnosti u energetske svrhe, poput toplifikacije gradova, a vjerovatno ćemo početi da razmišljamo, s obzirom da imamo neke temperature vode oko 100 stepeni i o geotermalnim elektranama na ovim prostorima“, rekao je Đurić.

U oblasti rudarstva postoje problemi, navodi profesor doktor Vladimir Malbašić. On tvrdi da Srpska ima dobre zakone, ali da ih je potrebno poštovati i ne preskakati nijedan korak u procedurama sa ciljem da se zaštiti životna sredina. Međutim, smatra da se i naša slika o rudarstvu mora promijeniti.

„Rudnici više nisu u poziciji bivšeg sistema i bivšeg vremena u kojem su bili u funkciji razvoja društva, šireg značaja u tom smislu. Danas rudarstvo funkcioniše na tržišnom principu, gdje je profit prioritet i u tom smislu moramo da djelujemo, da maksimalno zaštitimo kompanije sa jedne starne, ali isto tako i lokalne zajednice, države i narod koji se nalazi na prostorima na kojima se vrši rudarska proizvodnja“, rekao je Malbašić.

Dekan Rudarskog fakulteta Svjetlana Sredić kaže da je u planu da svake godine budu domaćini okruglog stola sa ciljem da se čuje glas struke o aktuelnim temama iz ove oblasti.

„Osnovna ideja je da okupimo eminentne ljude, najstručnije, znači predstavnici akademske zajednice, javnih institucija, velikih privrednih preduzeća koji će dati svoja viđenja sa različitih aspekata, kada su u pitanju geološka istraživanja, rudarska eksploatacija i zaštita životne sredine. Da na neki način sagledamo trenutno stanje, ali i da damo doprinos strateškom upravljanju mineralnim sirovinama, što smatramo i svojom obavezom, sve u skladu sa osnovnim načelima održivog razvoja“, rekla je Sredićeva.

Svi  radovi prijavljeni za ovaj okrugli sto objedinjeni su u zborniku.

Bojana Majstorović

NAJČITANIJE