0.8 C
Prijedor
Subota, 4 Februara, 2023

OMOGUĆITI IZVOĐENJE PRAKTIČNE NASTAVE ZA SREDNJOŠKOLCE

Najnovije vijesti

Privredna komora Republike Srpske pozvala je poslovne subjekte koji namjeravaju da u školskoj 2021/22. godini omoguće izvođenje praktične nastave za učenike srednjih stručnih škola da se aktivno uključe u proces unapređenja saradnje sa sektorom obrazovanja i srednjim školama s ciljem podizanja nivoa znanja i vještina učenika, u skladu sa potrebama tržišta rada.
Iz Komore je saopšteno da proces unapređenja srednjeg stručnog obrazovanja i prilagađavanje potrebama tržišta rada zahtijeva uključivanje poslovnih subjekata u realizaciju praktične nastave, s ciljem povezivanja teorijskih znanja sa praktičnim vještinama koje se mogu steći u realnoj radnoj sredini.

“Posvećenost privrednih subjekata u odgovarajućem broju i kvalitetu je od velike važnosti za unapređenje kvaliteta praktične nastave učenika sa dualnim elementima. Preduzeća koja budu realizovala praktičnu nastavu imaće obavezu da obezbijede kadrovske potencijale u smislu stručnih lica, odnosno mentora za praktičnu nastavu, te materijalno-tehničke uslove koji se odnose na sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu”, navode iz Komore.

U skladu sa novim nadležnostima, definisanim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Privredna komora će sprovoditi obuke mentora, odnosno lica u radnom odnosu u poslovnom subjektu koja su zadužena za učenike na praktičnoj nastavi.

Osim toga, Komora će provjeravati ispunjenost uslova za obrazovanje učenika kod poslodavca, te voditi Registar ugovora o obrazovanju učenika kod poslodavca.

U vezi s tim, privrednici treba da popune upitnik koji je moguće preuzeti na Internet stranici Privredne komore – www.komorars.ba o iskazivanju interesa za učešće u procesu unapređenja kvaliteta praktične nastave za srednja stručna zanimanja, nakon čega će Komora dostaviti listu zainteresovanih poslovnih subjekata za izvođenje praktične nastave Ministarstvu prosvjete i kulture.

SRNA