Osnovna škola „Petar Kočić“ obilježila je 21. februar, Međunarodni dan maternjeg jezika. Učenici i nastavnici ove škole organizovali su priredbu koja je nosila naziv “Živa riječ jezika srpskog”.

Dok živi jezik, živi i njegov narod. Svjesni svog porijekla i kulturnog bogastva, učenici ove škole kroz pjesmu, igru i recitaciju ukazali su na maternji jezik kao vrijednu baštinu, koju moramo da čuvamo.

– Govorili smo o značaju maternjeg jezika i pisanju ćirilice. Cilj nam je da djeca što više čitaju, koriste naše pismo i da ne zaboravljaju ko su i odakle su – rekao je Stefan Paspalj, učenik ove škole.

Nataša Marjanović, nastavnik srpskog jezika, istakla je da su ove godine program posvetili riječima srpskog jezika.

– Zato je priredba i nosila naziv “Živa riječ jezika srpskog”. Obradili smo nekoliko tema. Govorili smo o  svemoćnim riječima, ali i o pogrdnim riječima koje i dalje žive u našem jeziku. Imali smo i temu “Pazi šta govoriš”, govorili smo i o različitim jezičkim zavrzlamama i igrama koje se tiču riječi – dodala je ona. 

Već tradicionalno, OŠ „Petar Kočić“ obilježava ovaj datum, rekla je direktor, Gorana Bosančić i dodala da učenici na ovaj način daju svoj doprinos očuvanju i njegovanju srpskog jezika.

 – Na ovaj način kod učenika  obnavljamo ljubav prema našem maternjem jeziku i našem pismu – dodala je Bosančićeva. 

Skrenuti pažnju javnosti na značaj unapređivanja, učenja i razvoja maternjeg jezika, te njegovanje jezičke i kulturne različitosti i višejezičnosti, glavni su razlozi obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika, 21. februara.

M.Šodić

PrethodniBrojna riba u kanalu Berek (video)
SlijedećiNACRT PARCELACIJE AUTO-PUTA NA JAVNOM UVIDU DO 5. MARTA (video)