Prijedorske Rome uoči novogodišnjih praznika posjetio je gradonačelnik Milenko Đaković i tom prilikom uručio pakete sa namirnicama za 90 romskih porodica. Ova posjeta je još jedan znak dobre saradnje Gradske uprave i Udruženja Roma koja traje godinama, rekao je Đaković.

– Mi smo svjesni problema sa kojima se Romi suočavaju. Na razne načine nastojimo da im pomognemo. Posebno je to slučaj u obrazovanju djece. Želja nam je da se mladi Romi školuju i da na taj način sebi povećaju šanse za nalaženje zaposlenja i samim tim sigurnije uslove života – naveo je gradonačelnik.  Pomenuta podrška je već urodila plodom, jer su se mnoge romske porodice socijalizovale, integrisale u društvo i aktivo učestvuju u životu grada, dodao je Đaković. Na posjeti mu se zahvalio predsjednik prijedorskog Udruženja Roma, Ramo Salešević. Prema njegovim riječima, problemi stambenog zbirnjavanja i zapošljavanja i dalje su goruća pitanja.

– Mi moramo biti svjesni da je grad dosta učinio na zbrinjavanju Roma, kroz učešće u projektima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS. Svake godine se grade nove stambene jedinice ili se postojeće adaptiraju za ove potrebe – naveo je Salešević.

On je dodao da su paketi s namirnicama dobrodošli porodicama da u Novu godinu uđu sa nešto bogatijom trpezom.

 

Z.J.

PrethodniZASJEDALO PREDSJEDNIŠTVO GRADSKE ORGANIZACIJE PORODICA POGINULIH BORACA
SlijedećiKORISNO RADNO TIJELO ZA POMOĆ PRIVREDNICIMA