U Republici Srpskoj danas je počela isplata januarskih dodataka na djecu, materinskog dodatka, kao i pomoći za opremu novorođenčeta, pronatalitetnih naknada za trećerođeno i četvrtorođeno dijete, te naknada roditelju njegovatelju ili njegovatelju, saopšteno je iz Javnog fonda za dječiju zaštitu. Januarska isplata dodatka na djecu obuhvata 14.632 djece, odnosno 9.974 korisnika roditelja, a za isplatu je obezbijeđeno 1.169.079 KM. Materinskim dodatkom za januar obuhvaćeno je 5.430 majki porodilja, a za isplatu je izdvojeno 2.199.150 KM. Pravo na pronatalitetnu naknadu za trećerođeno i četvrtorođeno dijete ostvarilo je 112 majki/porodilja, odnosno 102 trećerođene i 16 četvororođene djece. Za isplatu ovog prava izdvojeno je 68.400 KM. Za isplatu prava na pomoć za opremu novorođenčeta izdvojeno je 177.500 KM za 699 porodilja/majki, odnosno 710 djece/novorođenčadi. Ovog mjeseca nastavlja se i sa isplatom prava iz dječije zaštite, naknade roditelju njegovatelju ili njegovatelju, a za isplatu ovog prava izdvojeno je 60.152 KM, za ukupno 465 roditelja/njegovatelja. Za januar je izdvojeno i isplaćeno 4.987.733 KM po osnovu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva. Iz Fonda obavještavaju korisnike da se za ostvarivanje i preispitivanje uslova za ostvarivanje prava mogu obratiti poslovnicama Javnog fonda za dječju zaštitu, u mjestima u kojima imaju prebivalište.

Srna