2.8 C
Prijedor
Srijeda, 30 Novembra, 2022

POČELO ČIŠĆENJE MANJIH DEPONIJA

Najnovije vijesti

Na području grada registrovano je više deponija smeća na javnim površinama i oko saobraćajnica (pored saobraćajnice kod „Celpaka“, Božići pored lokalnog puta, na putu prema Crnoj Dolini, Bukova Kosa pored magistralnog puta za Kozarsku Dubicu, Karan, Vrbice pored puta – bivši naftni terminal).

Gradsko Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko-pravne poslove, u okviru proljetnog uređenja grada, a kroz Program zajedničke komunalne potrošnje, započelo je akciju čišćenja manjih deponija. Akcija će se nastaviti u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava. Radove će izvoditi preduzeće a.d. “Komunalne usluge“ Prijedor.

U sklopu proljetnog uređenja grada organizovan je odvoz kabastog otpada na kompletnom području grada, gdje su građani sav kabasti otpad mogli ostavljati pored kontejnera ili ispred svojih kuća na mjestima gdje iznose smeće koje je komunalno preduzeće odvozilo u dane odvoza smeća sa navedenog područja.

Mole se građani da smeće ne odlažu na mjesta koja nisu za to predviđena, već u kontejnere. Imajući u vidu da je veći dio grada pokriven odvozom smeća, nije potrebno stvarati divlje deponije i ugrožavati životnu sredinu i prostor u kojem živimo, ističu iz nadležnog gradskog odjeljenja.

KV