3.8 C
Prijedor
Srijeda, 29 Novembra, 2023

POČINJE POSTUPAK ZA TREĆU FAZU DEMINIRANJA NA ČERKEZOVCU

Najnovije vijesti

Hrvatski fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane “Krško” započeo je postupak javne nabavke za treću fazu deminiranja lokacije budućeg centra za skladištenje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, nedaleko do granice sa BiH.
Kako je navedeno iz Fonda sa sjedištem u Zagrebu, u trećoj fazi biće deminiran centralni skladišni dio bivšeg vojnog skladišta kasarne Čekezovac i potrebnih koridora koji će omogućiti sigurno sprovođenje geoloških, hidroloških, geomorfoloških, ekoloških, seizmoloških i drugih istražnih radova za izradu studije uticaja na životnu sredinu radi izbora lokacije za izgradnju centra na području opštine Dvor.

Procijenjena vrijednost za posao u ovoj godini iznosi 410.000 kuna /oko 102.500 KM/. Budući da je ove godine obavljena druga faza deminiranja vrijednosti 320.000 kuna /oko 80.000 KM/, procijenjena vrijednost preostalih poslova je 90.000 kuna /oko 22.500 KM/.

Ukupna površina predmetnog područja iznosi 10.000 metara kvadratnih, a rok za dostavljanje ponuda je 17. novembar.

Druga faza deminiranja završena je u avgustu na dijelu minski sumnjivog područja površine 37.775 metara kvadratnih.

Poslovi su obavljeni su ručnom detekcijom mina i mašinama za uklanjanje vegetacije. Obavljeno je deminiranje dijela makadamskog puta, pojasa uz cestu i potrebnih koridora.

Prva faze deminiranja sprovedena je u septembru 2021. godine kad je očišćeno 71.169 metara kvadratnih.

Hrvatska planira da odlagalište radioaktivnog otpada gradi u opštini Dvor, u neposrednoj blizini Novog Grada, što je oko 900 metara od zaštićenog područja Parka prirode “Una” i što bi ugrozilo više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice budući da bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.