Srijeda, 24. Aprila 2024.
7.8 C
Prijedor

PODRŠKA ŽENAMA ZA UKLJUČIVANJE U POLITIKU

NAJNOVIJE VIJESTI

U organizaciji Centra za promociju civilnog društva u Prijedoru je 03.12.2016. održana javna rasprava na temu „Stvaranje partnerstva: građani i vlasti“ koja se realizira u sklopu Projekta „Politika iz mog džepa“. Raspravu su moderirale Dženita Sijamhožić i Daliborka Kotorić, članice TAG 2.0. grupe za podršku ženama u politici. Javne rasprave koje se realizuju u okviru ovog projekta imaju za cilj uključivanje građana u političke procese, s ciljem doprinosa stvaranju platforme za razmjenu ideja koje bi pomogle razvoju lokalnih zajednica, te podsticanje građana da se aktivnije uključe u procese izrade budžeta na lokalnom nivou.

slika-1

Učesnici javne rasprave su bili predstavnici lokalnih vlasti, građani te predstavnici organizacija civilnog društva koji su diskutovali o načinima na koje bi se dijalog između vlasti i građana mogao poboljšati, te koje je aktivnosti potrebno poduzeti po tom pitanju. Predstavnici vlasti su istakli da je potrebno raditi na jačanju uloga mjesnih zajednica, te povećati participaciju žena na lokalnim nivoima vlasti kao i raditi na tome da se građanima omogući bolji uvid i razumijevanje budžeta.

Tehnička savjetodavna grupa za podršku ženama u politici (TAG) je nastala 2013. godine s ciljem da pruži priliku ženama da steknu osnovna znanja i vještine koje bi im omogućile da daju kvalitetniju podršku kandidatkinjama na izborima i aktivno se uključe u politički život Bosne i Hercegovine, te da kroz edukativne radionice i praktičan rad motiviraju žene u svojim lokalnim zajednicama za aktivnije učešće u politici.

Prvu generaciju TAG grupe je činilo 38 žena koje su pružale tehničku podršku i asistenciju u toku predizborne kampanje na opštim izborima 2014.  godine i to za 40 političarki iz 12 političkih partija, u okviru čega su održale 14 radionica u gradovima širom BiH.

Polaznice druge generacije TAG grupe su, nakon što su prošle trening za trenere iz oblasti budžetiranja i rodnog budžetiranja na lokalnom nivou, krenule sa realizacijom 15 treninga i 25 sijela u 5 gradova: Prijedor, Tešanj, Goražde, Ilijaš i Zenica.

Više informacija o aktivnostima TAG grupe može se pronaći na Facebook stranici: TAG: žene u politici (https://www.facebook.com/tag.bih/?fref=ts) ili na web stranici www.civilnodrustvo.ba

S.M.