Poreska uprava Republike Srpske pustila je u funkciju novu uslugu, “e-Zahtjevi”, kojom je omogućila poreskim obveznicima da ubuduće elektronskim putem mogu podnijeti zahtjeve za izdavanje uvjerenja, povrate poreza, preknjižavanje, zahtjeve za izdavanje poreskih kartica i sve druge vrste zahtjeva jednostavnim slanjem obrasca zahtjeva na elektronske adrese nadležnih područnih centara Poreske uprave RS, bez potrebe dolaska na šaltere Uprave.

“Ovim je nastavljen aktivan rad Poreske uprave Republike Srpske na unapređenju komunikacije sa poreskim obveznicima uvođenjem novih elektronskih usluga, po čemu postajemo jedinstveni i prepoznatljivi, a koje omogućavaju komunikaciju poreskih obveznika i Poreske uprave Republike Srpske bez direktnog kontakta, što je posebno važno u uslovima aktuelne pandemije korona virusa”, ističe se u saopštenju Poreske uprave.

Objašnjavaju da je podnošenje zahtjeva elektronskim putem u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i Zakonom o opštem upravnom postupku, te da je procedura veoma jednostavna.

“Obveznik treba da preuzme obrazac željenog zahtjeva sa internet stranice Poreske uprave Republike Srpske www.poreskaupravars.org, iz rubrike ‘e-Zahtjevi’ koja se nalazi u vrhu stranice, u okviru koje će obaviti sve potrebne radnje na podnošenju zahtjeva. Nakon preuzimanja obrasca zahtjeva, poreski obveznik imenuje, popunjava i potpisuje predmetni zahtjev i dostavlja nadležnom područnom centru Poreske uprave Republike Srpske kojem teritorijalno pripada, a koje se nalaze u pomenutoj rubrici ‘e-Zahtjevi’, u prozorčiću ‘Popuni obrazac'”, objasnili su iz Poreske uprave. Zahtjeve je moguće dostaviti i u formi elektronskog dokumenta potpisanog certifikatom za elektronski potpis izdatim od strane Poreske uprave Republike Srpske kod uvođenja elektronskog podnošenja poreskih prijava kao i kvalifikovanim elektronskim potpisom izdatim od strane drugih certifikacionih tijela. Uputstvo za imenovanje elektronskih dokumenata i uputstva za potpisivanje dokumenata korišćenjem elektronskog potpisa objavljena su u okviru rubrike “e-Zahtjevi”. Nakon slanja zahtjeva, obveznik će dobiti obavještenje da je isti zaprimljen, kako bi bio siguran u efikasnost procedure, i jedina njegova obaveza će biti da lično dođe preuzeti traženi dokument u Poresku upravu Republike Srpske.

 (banjaluka.net)