Poreska uprava Republike Srpske omogućila je novu uslugu poreskim obveznicima-vlasnicima nepokretnosti, koji od sada svoj poreski račun za porez na nepokretnosti mogu dobijati na ličnu mejl adresu.

Ova nova usluga Poreske uprave je nastavak aktivnosti na pojednostavlјenju procedura i digitalizaciji procesa u ovoj instituciji, sa cilјem da poreski obveznici na lakši, brži, jednostavniji i jeftiniji način izvršavaju svoje poreske obaveze, odnosno da Poreska uprava RS bude joše efikasniji servis građana. Ova nova usluga je posebno korisna za poreske obveznike-vlasnike nepokretnosti iz Republike Srpske, koji žive ili rade u inostranstvu, a koji od sada svoje poreske račune mogu dobijati na mejl adresu, te pravovremeno izmiriti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne sankcije.

Naime, ova nova usluga Poreske uprave RS omogućena je novim Zakonom o poreskom postupku RS kojim je konkretizovan način dostavlјanja elektronskim putem, u smislu da se poreski obveznik saglasi sa tim načinom dostavlјanja, te se dostavlјanje vrši na adresu elektronske pošte poreskog obveznika. S tim u vezi, Poreska uprave Republike Srpske je na svojoj internet stranici, u sekciji Nepokretnosti, postavila stručno uputstvo za davanje saglasnosti za dostavlјanje poreskih akata elektronskom poštom i obrazac saglasnosti za dostavlјanje poreskih akata. Poreski obveznik samo treba da popuni obrazac saglasnosti, navede svoju mejl adresu i da lično ili poštom dostavi popunjen i potpisan obrazac nadležnoj područnoj jedinici Poreske uprave RS. Oni koji se odluče za ovu novu uslugu po dobijanju poreskog računa na mejl adresu imaju obavezu da sa svog mejla potvrde prijem i tu se završava kompletna procedura.

Poreska uprava Republike Srpske ovom prilikom poziva poreske obveznike da popune i potpišu obrazac saglasnosti i dostave Poreskoj upravi RS i na taj način steknu mogućnost dobijanja poreskog računa za nepokretnosti na mejl adresu i tako uštede i vrijeme i novac i sebi i Poreskoj upravi Republike Srpske.

Direktor Poreske uprave RS

Goran Maričić