Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da će, u skladu sa preporukama i preventivnim mjerama Vlade Republike Srpske na zaštiti stanovništva od širenja korona virusa, i u narednim danima biti na usluzi poreskim obveznicima. Rad Poreske uprave biće organizovan u skladu sa tim mjerama.

S tim u vezi, pozivamo poreske obveznike da u narednom periodu u što većem obimu koriste elektronske usluge koje je Poreska uprava RS omogućila i na taj način daju svoj doprinos u borbi protiv širenja korona virusa.

Poreski obveznici u RS koji su registrovani za elektronske usluge Poreske uprave RS mogu elektronskim putem podnositi devet različitih vrsta poreskih prijava i to: 1002-Mjesečna prijava poreza po odbitku, 1101 -Godišnja poreska prijava za porez na dobit, 1104 – Akontacija poreza na dobit, GPO 11 Godišnja prijava poreza po odbitku, PKT – Godišnja prijava kontrolisanih transakcija, KT-Poreska prijava za komunalnu taksu, PP-ON Poreska prijava za ostale naknade, GRT-Poreska prijava za posebnu republičku taksu i BT-Prijava za boravišnu taksu.

Pored toga, Poreska uprava RS je ranije pustila u rad i android mobilnu aplikaciju „e-PURS”, pomoću koje poreski obveznici preko svojih mobilnih uređaja mogu pristupiti svojim poreskim evidencijama. Korišćenje i preuzimanje te aplikacije je potpuno besplatno, a aplikacija se može preuzeti sa „Google“ prodavnice upisom naziva aplikacije -“e-PURS”.

Takođe, sva pitanja poreski obveznici mogu postaviti na e mail adresu Poreske uprave kontakt@poreskaupravars.org i kontakt telefone objavlјene na veb stranici Poreske uprave.

Od naredne sedmice, biće omogućeno i elektronsko podnošenje Poreske prijave za malog preduzetnika, Obrazac 1007, Akontacija poreza na dohodak,Obarzca 1008 i Godišnje poreske prijave za porez na dohodak, Obrazca 1004– poreska prijava za malog preduzetnika, a o čemu će poreski obveznici biti blagovremeno obaviješteni.

Direktor Poreske uprave RS

Goran Maričić

PrethodniTROJE DJECE DANAS U CENTRALNOM OBJEKTU
SlijedećiGRADONAČELNIK POZVAO NA OTKAZIVANJE SKUPŠTINE