“Uticaj inkubatora na razvoj lokalnih zajednica i mogućnosti za unapređenje”, naziv je okruglog stola koji je danas održan u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”. Okrugli sto organizovan je kao dio aktivnosti projekta “Ubrzavanje socio-ekonomskih reformi većim sudjelovanjem u procesu EU integracija”,  koji  implementira Udruženje za poduzetnišvo i posao “LINK” iz Mostara u saradnji sa Agencijom „PREDA-PD“. Projekat se finansira iz nizozemskog programa podrške “MATRA”.

Učesnici okruglog stola razgovarali su o statusu poslovnih inkubatora u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da na nivou BiH postoji mreža poslovnih inkubatora, tačnije njih 20, koji okupljaju više od 200 malih i srednjih preduzeća, sa 500 radnih mjesta. Alisa Gekić, direktor Udruženja za poduzetništvo i posao “LINK” iz Mostara, pojašnjava da su, u proteklom periodu, na pitanje Evropske komisije o statusu mreže poslovnih inkubatora, bh. institucije odgovorile da ona ne postoji.

– Do 2001. godine analiza je pokazala da je na području BiH inkubirano više od 500 startup-ova koji su generirali više od 1.000 novih radnih mjesta. U okviru ovog projekta radi se na uspostavljanju mehanizma koordinacije između institucija vlasti na svim nivoima. Smatramo da ne postoji saradnja. Doduše postoji, ali ona stihijska i potrebno je raditi na intenziviranju dijaloga. U martu 2020. godine očekuje se izvještaj Evropske komisije i smatramo da se organizacije civilnog društva trebaju uključiti više u ovaj proces i ostvariti saradnju sa svim institucijama vlasti – dodala je Gekićeva.

Pozitivan primjer u Prijedoru je “Edna metalworking”, preduzeće koje proizvodi stanice za grijanje i izvozno je orijentisano. Direktor Medina Rahman ističe da su počeli u poslovnom inkubatoru sa tri, a sada imaju 30 radnika. Za vrlo kratak period, prerasli su inkubator, tako da se u aprilu sele u novi objekat u Industrijskoj zoni “Celpak”.

– Mi smo 2016. godine počeli sa radom sa tri radnika u 200 kvadratnih metara zakupa. U poslovnom inkubatoru je jeftina cijena, 2,50 KM po kvadratnom metru, imamo čuvarsku službu 24 sata dnevno, imamo sve uslove koji trebaju malim privrednicima. To nam je bio vjetar u leđa da dođemo do Industrijske zone “Celpak” – dodala je ona.

Poručeno je da je poslovni inkubator kao generator lokalnog ekonomskog razvoja pozitivan primjer, te da je zato potrebno da se na državnom nivou uspostavi strategija razvoja poslovnih inkubatora.

M. Šodić

PrethodniPRIJEM ZA IVONU ODICKI I MILICU STIJEPIĆ IVIĆ (video)
SlijedećiSARADNЈOM DO NAJBOLЈIH RJEŠENЈA ZA POTROŠAČE I KOMUNALNA PREDUZEĆA (video)