Javna ustanova Dom za lica sa invaliditetom u Prijerdoru ovu godinu završava uspješno. Pored redovnih prihoda, po riječima direktora Rajka Drinića, uspjeli su naplatiti i oko 200 000 KM potraživanja.

-U ovoj ustanovi trenutno boravi 192 lica sa invaliditetom, starosti od 8 do 78 godina, i to 172 korisnika iz Republike Srpske, 10 iz Federacije BiH , tri iz Distrikta Brčko, šest iz Hrvatske i jedan iz Crne Gore, navodi Drnić dodajući da je problem naplate potraživanja, ove godine, dijelom riješen što je bilo od velikog značaja za budžet ustanove.

Ono čime se u ovoj ustanovi mogu pohvaliti je i izgradnja objekta za proizvodnju šampinjona, koji je realizovan u okviru radne terapije korisnika doma, a uz finansijsku podrušku Vlade Japana. Inače, u ovoj ustanovi stalno zaposleno je 67 radnika, a za potrebe rada ustanove ima dovoljno stručnog osoblja.

Prethodni“KOLSKA RADIONICA”: PENZIJA ZA 22 RADNIKA
SlijedećiTURNIR U MALOM FUDBALU “PRIJEDOR 2018”