Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske pozvalo je pravna lica i preduzetnike, kojima je zbog sprečavanja širenja virusa korona zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu, da provjere da li se nalaze na spisku koji je sačinilo ovo ministarstvo.

Spisak je sačinjen u saradnji sa resorno nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave i dostupan je na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Pravna lica i preduzetnici kojima je zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj i naredbama jedinica lokalne samouprave zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu, ukoliko nisu evidentirani na ovom spisku, treba da se prijave na mejl mpp@mpp.vladars.net kako bi bili uvršteni na spisak.

U prijavi je potrebno navesti naziv pravnog lica ili preduzetnika, JIB, šifru djelatnosti, uz obavezno navođenje odluke štaba za vanredne situacije po osnovu koje je zabranjeno obavljanje djelatnosti.

Iz Ministarstva podsjećaju da uvrštavanje na spisak za dodjelu sredstava za mart iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava na podršku shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed virusa korona.

“Neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu, po osnovu ovog zaključka ili naredbe, najkasnije do 11. maja podnesu Poreskoj upravi Republike Srpske pisanu izjavu sa zahtjevom za isplatu poreza na dohodak i doprinosa na platu za mart”, navodi se u saopštenju.

SRNA

PrethodniISPLAĆENO OKO 2,2 MILIONA KM PODSTICAJA
SlijedećiTRŽNI CENTRI I STOČNE PIJACE POČINJU SA RADOM UZ POŠTIVANJE MJERA ZAŠTITE