23.8 C
Prijedor

PREDLOŽENE MJERE ZA PREVAZILAŽENJE PROBLEMA MANJKA LJEKARA

Dom zdravlja Prijedor uputio je Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prijedloge za prevazilaženje manjka ljekarskog kadra, kao privremenu mjeru do stabilizacije stanja u tom pogledu, budući da se ova ustanova suočava s problemom nedovoljnog broja specijalista porodične medicine i hitne medicinske pomoći, navedeno je izvještaju o radu ove zdravstvene ustanove za 2023. godinu.
Direktor Doma zdravlja Prijedor Miloš Marjanović rekao je da prijedlozi podrazumijevaju izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti na način da se u izuzetnim slučajevima, kao što je nedostatak doktora u evidencijama Zavoda za zapošljavanje, omogući angažovanje penzionisanih ljekara.

Prema njegovim riječima, dodatni problem koji opterećuje rad ustanova primarnog nivoa jeste mogućnost da doktor medicine neposredno nakon završenog fakulteta i zaposlenja, i bez obzira na dužinu radnog staža, može da konkuriše za specijalizacije koje raspisuju ustanove bilo kojeg nivoa zdravstvene zaštite.

“Na ovaj način doktori medicine, najčešće nakon samo nekoliko mjeseci rada na primarnom nivou, napuštaju ustanovu i odlaze na specijalizaciju u ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa, pri čemu se ne dovodi u pitanje samo organizovanje rada u ustanovi – već se obesmišljava projekat porodične medicine jer između ponuđenih specijalizacija doktori uopšte ne razmišljaju o specijalizaciji iz porodične medicine”, istakao je Marjanović.

On je neveo da je s tim u vezi prijedorski Dom zdravlja predložio i izmjene i dopune regulative koju donosi resorno ministarstvo, prije svega Pravilnika o planu i programu specijalizacija i supspecijalizacija, na način da jedan od uslova za učešće na konkursu za dodjelu specijalizacija, osim specijalizacije iz porodične medicine, bude i dokaz o minimalnom radnom stažu u primarnom nivou zdravstvene zaštitite od 12 ili 24 mjeseca.

“Zbog nezainteresovanosti i slabog odziva za specijalizacije iz porodične medicine mi ćemo u Prijedoru 2026. godine imati sistemski problem zbog istovremenog odlaska u penziju više ljekara”, rekao je Marjanović.

Marjanović je naglasio da Dom zdravlja Prijedor ima finansijsku stabilnost, kontinuitet poslovanja i kvalitet usluga.

“Jedna smo od rijetkih zdravstvenih ustanova u Srpskoj koja nema zaostalih dugovanja, izmiruje sve obaveze redovno i isplaćuje plate po srednjim koeficijentima. Bilo je pitanja da li je došlo do smanjenja plata – nije niti će. Finansijski smo stabilni”, poručio je Marjanović.

SRNA

NAJČITANIJE