27.8 C
Prijedor

(VIDEO) PREZENTOVAN DŽENDER AKCIONI PLAN GRADA PRIJEDORA

Džender akcioni plan grada Prijedora za period od 2024. do 2027. godine, koji su prijedorski odbornici jednoglasno usvojili na 38. sjednici Skupštine grada Prijedora početkom aprila, danas je predstavljen predstavnicima medija i nevladinih organizacija. Prezentaciji je prisustvovala i novinarka Katarina Panić koja je rekla da su iznesene neke zanimljive ideje, ali da je sad na organima lokalne zajednice da vide da Plan ne ostane samo na papiru. Navela je da je u Prijedoru dosta dobrih stvari učinjeno na zaštiti žrtava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, ali i u nekim drugim segmentima kada je riječ o ravnopravnosti polova.

“Imamo novi dokument Gradske uprave o tome da sva radna tijela, komisije i bilo šta, moraju imati 40 odsto zastupljenost drugog pola. U toku su podsticaji za poljoprivredu koji zahvataju milion maraka iz budžeta grada, gdje je svim ženama koje apliciraju, u startu data mogućnost da njihovi iznosi budu veći za deset odsto, to je neka vrsta pozitivne diskriminacije. Tu je i veliki izazov za finansije da se prave rodno odgovorna budžetiranja. Naš grad je u to dugo uključen i prati u tome trendove”, rekla je Panićeva.

Prezentaciju Džender akcionog plana grada Prijedora, kojoj su prisustvovali i predstavnici OEBS-a, održali su članovi Komisije za ravnopravnost polova i Radne grupe za izradu i sprovođenje ovog plana, koji su zaduženi i za njegovo praćenje i realizaciju. Tokom trogodišnje implementacije ovog dokumenta, planirane su brojne aktivnosti.

“Tokom prve godine implementacije Akcionog plana, najviše ćemo raditi na edukacijama za ona zanimanja za koja postoji mogućnost zapošljavanja. Vodićemo računa i o nasilju u porodici, odnosno održaćemo predavanja o femicidu koji je dosta prisutan u BiH. Želimo pogotovo raditi sa omladinom, kako bi na vrijeme uočili postojanje neravnopravnosti polova u bilo kojim oblastima”, rekla je predsjednica Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora Azra Pašalić.

Grad Prijedor je, u okviru projekta UNDP-a koji realizuje UN women, započeo izradu rodno odgovornog budžeta.

“Mi smo i dosad, kroz naš linijski budžet, imali neke stavke gdje smo isplaćivali određene programe, a onda su te stavke kroz gradska odjeljenja bile sumirane. Kroz rodno odgovorno budžetiranje, tačno će se navesti i znati stavke po određenim programima, kao što su podsticaji za ženski sport, poljoprivredu, žensko preduzetništvo, za poljoprivredne aktivnosti samih žena itd. Tako da će ove aktivnosti značiti tačno određivanje sredstava u budžetu grada za određene manje zastupljene populacije”, rekla je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije i član Radne grupe za izradu Džender akcionog plana.

Zakon o ravnopravnosti polova BiH donesen je 2003. a izmijenjen i dopunjen 2009. godine. Donošenje džender akcionih planova obaveza je svih lokalnih zajednica.

Deborah Sovilj

NAJČITANIJE