Obavještavaju se svi sportski kolektivi  u gradu Prijedoru da mogu da dostave prijave za 52. Izbor najboljeg sportiste grada Prijedora. Rok za podnošenje prijava je 29. decembar 2021. godine, do 15:00 časova. Sportski klubovi mogu kandidovati isklјučivo predstavnike i članove svojih  klubova za kategorije navedene u obrascu, a sve uspjehe sportista na takmičenjima moraju potkrijepiti validnim dokazima.


Prijave slati na Informativno-poslovni centar „Kozarski vjesnik”,
sa naznakom za Izbor sportiste godine Grada Prijedor.
Adresa: Save Kovačevića broj 15, 79000 Prijedor

Tel    052 232 803 
Faks   052 232 863                              
e -mail :  redakcija@kozarski.com

Obrasce za prijavu možete preuzeti na sledećim linkovima:

PrethodniREVITALIZACIJA DIJELA ULICE TONE PERIĆA
SlijedećiSOCIJALISTI PODRŽALI JAVORA ZA GRADONAČELNIKA