U toku su prijave za projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” koji i ove godine realizuje Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske. Prijave su otvorene do 17. marta, a obavljaju se u nadležnim Centrima za socijalni rad.

Kako je pojasnio Branislav Vujasin, v.d. direktora Centra za socijalni rad Prijedor, projekat se realizuje na primorju Crne Gore, tačnije u Bečićima, od 30. maja do 22. septembra ove godine, u ukupno 13 smjena.

-Ciljna grupa su djeca od šest do 15, odnosno 18 godina. Pozivam sve roditelje da se informišu u Centru za socijalni rad o uslovima ovog projekta i ukoliko ispunjavaju uslove da konkurišu, kako bi njihova djeca bila korisnici navedenog projekta – dodao je Vujasin.

Radi se o djeci različitih kategorija i to: iz socijalno ugroženih porodica-korisnicima prava iz socijalne i dječije zaštite, djeci bez roditeljskog staranja, djeci iz višečlanih porodica, djeci iz porodica boračke populacije, djeci sa smetnjama u razvoju i hroničnim zdravstvenim smetnjama, djeci romske populacije, ali i posebno talentovanoj djeci i drugim.

-Prednost za učešće u projektu imaju djeca koja ranije nisu učestvovala u projektu, a ispunjavaju uslove, zatim djeca koja su u prethodnoj godini ispunjavala uslove konkursa, ali nisu učestvovala zbog ograničenih kapaciteta u uslužnom prostoru – dodala je Biljana Rauš, sociolog u Centru za socijalni rad.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti u prijedorskom Centru.  Projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” realizuje se od 2002. godine i za prethodnih 18 godina obuhvatio je više od 32.000 lica iz svih opština Republike Srpske.

M.Šodić

PrethodniAgencija PREDA: Na raspolaganju niz podsticaja (video)
SlijedećiTRIBINA „ODGOVORNOST ZA BUDUĆNOST“